TV3 Frifunnet i ærekrenkelsessak

Nordisk Film og TV3 (Viasat Broadcasting) og to journalister er i Nord-Troms tingrett frifunnet i forbindelse med et injuriesøksmål som en lokal entrepenør hadde anlagt etter et program i serien "Bygg og bedrag".

Entrepenjøren mente programskaperne hadde fremstilt hans befatning med et oppussingsprosjekt i en privatbolig tendensiøst og kritikkverdig og at han og hans firma hadde lidd betydelige tap som følge av programmet. Det ble påvist en rekke feil og mangler i forbindelse med arbeidene. Tingretten sa seg enig i at flere påstander i programmet var ærekrenkende, men mente de hvilte på "et fyldestgjørende faktisk grunnlag". Retten viste blant annet til at det var innhentet uttalelser og vurderinger fra utenforstående eksperter. Det ble også gjort et poeng av at saksøkeren var gitt anledning til å komme med sin versjon av saken. Det var advokat Stine Helén Pettersen hos advokatfirmaet Bing Hodnelad som førte saken for Nordisk Film, Tv3 og journalistene.  Her kan du lese hele tingrettens dom.