Terrorsaken vil starte 16. april 2012

Oslo tingrett har besluttet at rettssaken mot Anders Behring Breivik skal starte mandag 16. april 2012 i Oslo tinghus.

Arbeidet med å bygge om deler av 2. etasje i Oslo tinghus for å kunne gjennomføre hovedforhandlingen i terrorsaken vil bli forsert, slik at en ny og større rettssal skal stå ferdig til rettssaken starter mandag 16. april. Det er en uke etter påske. Tingretten antar at rettssaken kan ta inntil ti uker, og kan altså vare fram mot medio juni. Den nye rettssalen vil  ha plass til 204 tilhørere og inntil 16 aktører, deriblant 6 dommere og 4 sakkyndige. Den ombygde etasjen skal dessuten romme et pressesenter med plass til 150 mediefolk, i tillegg til flere andre rettssaler der rettssaken kan følges via TV-skjermer. Endelig planlegger tingretten et eksternt pressesenter på Grand Hotell.