To Hegnar-saker for retten i desember

I løpet av desember måned skal Hegnar-systemet møte i to forskjellige rettssaker, der Trygve Hegnar personlig møter Per Danielsen i en ankesak og Hegnar Media AS i tingretten skal svare på krav om oppreisning for ærekrenkelser på nett, fra advokat Mona Høiness.

Torsdag 15. desember har Borgarting lagmannsrett avsatt en dag til ankebehandling av dom i Oslo tingrett avsagt 26. mai i fjor, der Trygve Hegnar som redaktør i bladet Kapital ble frifunnet for krav fra Per Danielsen om å innta et tilsvar til opplysninger - som Danielsen mener var ukorrekte. Det er straffeloven § 430 som fastsetter plikt for redaktører til å "oppta uforandret imøtegåelser av faktisk art", så lenge imøtegåelsen holder seg til dette og ikke inneholder noe straffbart. Det er svært liten rettspraksis om dette. Hegnar nektet å trykker Danielsens tilsvar og viste til at påstandene som Danielsen ville imøtegå var hentet fra VG og at tilsvaret derfør burde sendes dit, og at anførslene fra Danielsen gikk ut over lovens ramme og inneholdt både hans egne vurderinger og kommentarer. Hegnar ble avvist av tingretten i den første anførselen, men ble hørt på den andre: Loven sier at redaktøren har plikt til å oppta et tilsvar uforandret, og redaktøren kan da bare svare enten ja eller nei. Retten uttaler at det kan virke formalistisk å nekte tilsvar på grunn av noen konkrete setninger som retten mener ikke er berettiget, men viser til at loven må tas på ordet når det dreier seg om en straffesak. Danielsen vil uansett ha krav på å få inn et "barbert" tilsvar. Danielsen valgte ikke barbering, men anke. I tingretten krevde han Hegnar straffet med bot på 250.000 kroner Kyrre Eggen er forsvarer for Hegnar.

Du kan lese tingrettens dom her.

To dager - mandag 19. og tirsdag 20. desember er avsatt til den aller første rettslige prøving av ansvar for eventuelle ærekrenkelser framsatt i kommentarfelt i nettfora som styres av et mediehus. Advokat Mona Høiness, gjennom advokat Håkon Helle, har gått til søksmål mot Hegnar Media AS og redaktør Stein Ove Haugen, men krav om oppreisning for ærekrenkelser. Saken har sin bakgrunn i Hegnar-mediers omtale av Høiness i forbindelse med påstand om at hun "kuppet"en villa tilhørende en eldre dame som hun også skal ha vært advokat for. Både bladet Kapital og Finansavisen ble felt i Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med disse omtalene, og endelig er også Hegnar Online felt for at man lot innlegg i strid med god presseskikk bli liggende for lenge før de ble slettet - og det er disse innleggene også rettssaken handler om.

Du kan lese PFUs uttalelse om saken her.