Treholt-innsyn ferdig forberedt

PST har nå sendt sitt siste prosesskriv til Høyesterett, i forbindelse med spørsmålet om mediene skal gis tilgang til lydbåndopptakene fra den rettslige behandlingen av Treholt-saken i 1985.

Av skrivet fremgår det at PST ikke har bemerkninger til medienes siste prosesskriv. Saken er dermed ferdig skriftlig forberedt for Høyesterett. Advokat Ane Stokland i NRK, som representerer mediene i denne saken, har opplyst at Høyesteretts ankeutvalg enten kan komme til at saken skal behandles ved muntlige forhandlinger i Høyesterett. I motsatt fall fatter ankeutvalget en avgjørelse uten ytterligere saksforberedelse. Det er uklart når ankeutvalget vil fatte beslutning om dette.

Her kan du lese medienes siste prosesskriv. Her kan du lese PSTs forrige prosesskriv. Her kan du lese medienes opprinnelige anke til Høyesterett.