Uenige om kommentarfelt

Presseorganisasjonene er ikke enige om hva som skal til for å utløse redaktøransvar i kommentarfeltene. Norsk Journalistlag og Fagpressen står for ett syn, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser for et annet.

Kulturdepartementet jobber nå med et høringsnotat til en ny medieansvarslov. Det skjer etter at et enstemmig storting i desember 2016 ba om at et slik arbeid ble igangsatt.

Medieorganisasjonene har også ivret for en ny og samordnet ansvarslov, og er enige om svært mye av hva den bør inneholde og hvordan den bør innrettes.

På ett punkt skiller imidlertid organisasjonene lag. Norsk Journalistlag og Fagpressen vil innføre et objektivt personlig straffeansvar for redaktørene for innholdet i kommentarfelt og nettdebatter. Redaktøren kan bli fritatt for ansvaret dersom det er etablert tilstrekkelige kontroll- eller modereringsordninger.

Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser ønsker å skille klart mellom det redaksjonen selv publiserer og det som er brukergenerert, og mener det må være visse helt klare kriterier som må oppfylles for at redaktøren skal bli personlig strafferettslig ansvarlig for det som publiseres i kommentarfeltene.

Her kan du lese innspillet fra NJ og Fagpressen og her innspillet fra NR, MBL og LLA.