Trine Skei Grande la fram mediestøttemeldingen på LLAs landsmøte i Drammen fredag.

Foto: Reidun Kjelling Nybø

Understreker behovet for forutsigbarhet

- Det er positivt at lokalavisene styrkes og at mediestøttemeldingen viser en offensiv holdning til nyskapning og innovasjon. Men meldingen er lite konkret og mange spørsmål må avklares, sier fungerende styreleder i NR, Hanna Relling Berg etter at kulturminister Trine Skei Grande la frem mediestøttemeldingen på LLAs landsmøte fredag.

Her er Mediestøttemeldingen.

Dette er de viktigste endringene i mediestøtten som foreslås i meldingen:

  • All mediestøtte samles i en ordning som forvaltes av et mediestøtteråd
  • NRK-lisensen avskaffes fra januar 2020, og NRK skal finansieres over statsbudsjettet og via skatteseddelen.
  • Lokalavisene skal styrkes, og "hvite flekker" georgrafisk og tematisk skal i større grad dekkes.
  • Mediestøtten skal gis i et fireårsperspektiv.
  • Det er uklart hvordan dette vil slå ut for enkeltaviser. 

- Det er positivt at lokalavisene styrkes og at mediestøttemeldingen viser en offensiv holdning til nyskapning og innovasjon. Men meldingen er lite konkret og mange spørsmål må avklares. Meldingen sier for eksempel ingenting om tiltak for de store og mellomstore mediehusene som har vært gjennom store omstillinger, noe som har bidratt til å skape journalistiske blindsoner, geografisk og tematisk. Det er skuffende at man ikke har fulgt opp Mediemangfoldsutvalgets forslag om fritak fra arbeidsgiveravgift, men vi registrerer at det åpnes for å se på dette seinere og vil utfordre regjeringen til å vurdere tiltak som kan komme hele bransjen til gode, sier fungerende styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg.

Hun understreker at det er behov for forutsigbarhet i medienes økonomiske rammevilkår.

- Når det gjelder NRK så ser vi behovet for en mer fremtidsrettet finansieringsmodell. Når NRK blir en del av statsbudsjettet må man sørge for at dette er en ordning som sikrer allmennkringkasterens uavhengighet. Jeg registrerer vektleggingen av å ha en armlengdes avstand, noe som er helt avgjørende.

. Det er positivt at kulturministeren så tydelig understreker rollen som redaktørstyrte medier har i det norske samfunnet. Mitt håp er at meldingen skal kunne bidra til større optimisme i bransjen og få flere unge til å satse på journalistikk. Ved å sikre større økonomisk forutsigbarhet i bransjen kan det gi flere trygghet til å tørre å velge journalistikken, sier Hanna Relling Berg.