Kulturminister Abid Raja (V) presenterte regjeringens komepensasjonsordning for mediebransjen på åpningen av Nordiske Mediedagers online-arrangement onsdag kveld.

Foto: NTB scanpix

Usikker på om innretningen på mediepakken er god nok

NRs generalsekretær Arne Jensen er glad for at regjeringen endelig kommer med tydelige signaler om at de vil bidra med midler slik at mediebransjen kan opprettholde virksomheten gjennom krisen, men er usikker på hvordan den foreslåtte kompensasjonsordningen vil slå ut for mediebedriiftene

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier. Kulturminister Abid Q. Raja presenterte ordningen i forbindelse med åpningen av NMD Online onsdag kveld.

  • Ordningen er søknadsbasert og skal forvaltes av Medietilsynet.
  • Nasjonale medier med et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni pga koronautbruddet kan søke om kompensasjon.
  • For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent.
  • Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet, oppad begrenset til 15 mill. kr.
  • ordningen vil bli sendt på høring, og ESA-godkjenning forutsettes

NRs generalsekretær mener det er på høy tid at regjeringen presenterer en egen kompensasjonsordning for mediene, men frykter at det settes av for lite penger.
-  I sum høres det litt knapt ut, når vi ser hva som skjer i en del mediehus og hvor hardt mange er rammet. Beløpet burde vært høyere. Når det gjelder innretningen av ordningen, så må vi se nærmere på den. Det er litt uklart hvordan den slår ut for de ulike mediekategoriene, sier Jensen.
Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her.

– Vi er glad for at kulturministeren omsider kommer med tiltak, men vi er usikre på om denne treffer i forhold til bransjens behov slik vårt forslag om en annonsekompensasjon vil gjøre, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. 

Hun viser til at MBL foreslo en annnsekompensasjonsordning med 80 prosent kompensasjon av annonsesvikten ved minst 20 prosent tap. En slik ordning ville truffet bedre, mener Øgrey. Les mer her.

Det der var sent og lite. Det må jeg si, sier en skuffet Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet til Medier24. 

Trettebergstuen får støtte fra Senterpartiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen.  – Det er langtfra nok, noe jeg tror ministeren også vet. Men han har jo vært veldig opptatt av å poengtere gang på gang at alle de som er ramma av koronakrisa som han er ansvarlig minister for, de må forvente å «ta sin del av dugnaden.». Nå mener han tydeligvis at særlig media bør drive dugnad og tåle det dramatiske inntektstapet som regjeringen direkte eller indirekte har påført dem. Det er jeg og SP uenig i, skriver hun til Medier24. 

Nå ser NR og de øvrige medieorganisasjonene nærmere på ordningen og hvordan det slår ut for bransjen. Har du innspill - ta kontakt med NR-sekretariatet.