F.v. Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud; ansvarlig redaktør i Verdens Gang, Gard Steiro, journalist Mona Grivi Norman, journalist Ola Haram (sittende) og journalist Erlend Ofte Arntsen.

(Foto: Line Møller, VG).

VG, NJ og NR saksøker Riksadvokaten

Sammen med Norsk Journalistlag og VG, går NR til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

VG har i en rekke artikler i fjor høst satt søkelys på Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

PRESSEMELDING FRA VERDENS GANG, NORSK JOURNALISTLAG OG NORSK REDAKTØRFORENING:

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang går til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Høsten 2019 omtalte VG i en rekke artikler Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen. Avisen satte også søkelyset på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I den forbindelse ba VGs journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn. Klagen til Riksadvokaten førte ikke frem. I begrunnelsen slo Riksadvokaten fast at saken verken reiste nok prinsipielle spørsmål eller var i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon.

- Påtalemyndighetens avslag og begrunnelse er problematisk. Det blir lagt unødige og uakseptable hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår, som blant annet er å granske hvordan politiet forvalter sin makt, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i Verdens Gang.

Han får full støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Sammen har de engasjert advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt, og stevnet Riksadvokaten for Oslo tingrett, med krav om at de omstridte dokumentene frigis til VG.

- Når landets øverste påtalemyndighet hevder at dette ikke er i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon, har denne saken betydning utover selve VGs innsynskrav. Riksadvokaten tar for lett på prinsippene i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet, og vi mener politiet har en plikt til å utlevere opplysningene til VG, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, sier at det er helt naturlig for NR å engasjere seg i saken.

- Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn, da er det viktig med størst mulig innsyn i grunnlaget for konklusjonen. Dette gjelder sentrale prinsipper for det åpne demokratiet og muligheten til å se makten i kortene, og dessuten tilliten til politiet selv, sier Jensen.

For ytterligere kommentarer: