VG-saken til Høyesterett

VGs klage på manglende innsyn i den såkalte våpendokumentsaken får nå full behandling i Høyesterett.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som har besluttet dette.  Sammen med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har VG klaget på manglende innsyn i dokumentene i straffesaken mot tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven. Welhaven ble etterforsket for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. 

Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten. Verken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett fikk VG, NJ og NR medhold, men nå skal altså saken til full behandling i Høyesterett.

Les mer her og her