TV 2 og deres advokat, Jon Wessel-Aas, vant frem også i ankesaken mot TV 2. (Foto: Bing Hodneland)

Vant også i lagmannsretten

TV 2 vant også ankesaken i Borgarting lagmannsrett, etter at et internasjonalt kosttilskuddselskap krevde å få fjernet to artikler på TV 2s nettsider.

Det internasjonale kosttilskuddselskapet PM International og deres norske avdeling krevde i vinter at TV 2 skulle fjerne to nettartikler om selskapet, knyttet til et innslag i tvprogrammet "Helsekontrollen", men tapte i Oslo tingrett

Det var særlig bruken av begrepene "pyramide", "pyramidesalg", "pyramideselskap" osv som saksøkerne reagerte på. De ville ta i bruk det heller uvanlige virkemiddelet midlertidig forføyning for å få fjernet artiklene fra nettet. Det tv-programmet som artiklene relaterte seg til er også fortsatt tilgjengelig, men bare for abonnenter. Dette var ikke krevd fjernet av de saksøkte, som var representert av advokat Per Danielsen. TV 2 og deres advokat, Jon Wessel-Aas, fremhevet at TV 2 aldri på noe tidspunkt hadde hevdet at PMs virksomhet var ulovlig og at bruken av begrepet "pyramide" ligger godt innenfor ytringsfriheten. TV 2 mente uansett at det ikke forelå en sikringsgrunn som skulle tilsi at artiklene kunne kreves fjernet. Det var retten altså enig i. Du kan lese hele tingrettens dom her

Nylig behandlet Borgarting lagmannsrett anken fra PM International og med samme resultat som i tingretten. Lagmannsretten konkluderer med at "PM har ikke sannsynliggjort et hovedkrav og anken (...) må derfor forkastes.  

PM International varslet etter tingrettens dom at de ville gå til ordinært søksmål mot TV 2, dersom de tapte i spørsmålet om midlertidig forføyning.