På landsmøtet i Bergen 8. mai legges NR-styrets forslag til handlingsplan fram.

Foto: Hanna Relling Berg

Velkommen til NRs landsmøte

Her finner du alle saksdokumentene til NRs landsmøte 8. mai - forslag til dagsorden og forretningsorden, styrets årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og forslag til handlingsplan.

Har du fortsatt ikke meldt deg på landsmøtet/Medieleder 2019 onsdag 8. mai, så gjør du det her.

Her er saksdokumentene til landsmøtet inkl forslaget til valgkomiteen.

Her er årsmelding og regnskap for 2017-2018 inkludert revisjonsberetninger

Her er forslaget til handlingsplan 2019-2021

Landsmøtet finner sted på Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4, Bergen onsdag 8. mai 2019 kl 15.00.

 
Dagsorden:

 1. Styrets forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet.
 2. Styrets årsmelding for landsmøteperioden.
 3. Styrets regnskap for landsmøteperioden.
 4. NRs handlingsplan for perioden 2019-2021
 5. Innkomne forslag (ingen forslag innkommet)
 6. Valg

Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden med mindre 2/3 av de frammøtte godtar det.

 
Ved valgene velger landsmøtet:

 1. Styre bestående av leder, nestleder og 7 medlemmer, samt 5 varamedlemmer, alle   med funksjonstid på 2 år. Styret skal som hovedregel bestå av minst 4 kvinner og minst 4 menn.
 2. Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 3. Revisor.

 
Fristen for å melde til styret forslag til behandling på landsmøtet var tirsdag 10. april 2019, fire uker før landsmøtet, jfr vedtektenes § 5.
 
 
Oslo, 24. april 2019
 
for NR-styret

Arne Jensen

Generalsekretær

Her er valgkomiteens forslag til innstilling til styremedlemmer i NR 2019-2021

 • Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør Sunnmørsposten, leder
 • Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør Dagsavisen, nestleder
 • Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør TV 2
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK
 • Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør Avisa Nordland
 • Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør Verdens Gang
 • Britt Sofie Hestvik, ansvarlig redaktør Kommunal Rapport
 • Bjørn Rønningen, sjefredaktør Hitra-Frøya
 • Ingeborg Heldal, sjefredaktør Kvinner og Klær (KK)

Varamedlemmer:

 • Irene Halvorsen, sjefredaktør Nationen. (fast møtande)
 • Sigvald Sveinbjørnsson, ansvarlig redaktør Bergensavisen
 • Christina Dorthellinger Nygård, redaktør for visuell kommunikasjon, NTB
 • Steinulf Henriksen, sjefredaktør Folkebladet
 • Eirik Hammersmark Winsnes, utviklingsredaktør Aftenposten