- Vår kartlegging tyder på at yngre kvinnelige medarbeidere og midlertidig ansatte er særlig utsatte grupper. Dette må mediebransjen ta på alvor, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.Han mener det er viktig at medieorganisasjonene har gjort denne kartleggingen.

Foto: NTB scanpix

- Vi må skape trygge redaksjonelle miljøer

Det er svært viktig at ledere i mediebransjen tar seksuell trakassering på alvor, har tydelige rutiner og tenker gjennom sin atferd som ledere. Det sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Han er fornøyd med at 5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering. Jensen mener det er urovekkende at mer enn en av ti kvinner under 30 år oppgir at de har opplevd seksuell trakassering de siste seks månedene.
- Vår kartlegging tyder på at yngre kvinnelige medarbeidere og midlertidig ansatte er særlig utsatte grupper. Dette må mediebransjen ta på alvor, sier Jensen.Han mener det er viktig at medieorganisasjonene har gjort denne kartleggingen.

- Undersøkelsen gir oss et mye bedre grunnlag for å kjenne til omfanget av seksuell trakassering i bransjen. For norske redaktører er det viktig å skape redaksjonelle miljøer hvor det er trygt for alle, og hvor de beste hodene ønsker å jobbe. Da må vi også sørge for å skape arbeidsmiljøer hvor seksuell trakassering ikke skjer. 

Norsk Redaktørforening har i mange år jobbet med å legge til rette for rekruttering av kvinnelige redaksjonelle ledere.

- I det arbeidet har vi erfart at det å bryte ned de såkalte machokulturene blir nevnt som en av de viktigste virkemidlene for å gjøre det attraktivt for kvinner å søke lederstillinger. Derfor er det viktig å se ting i sammenheng, selv om noen mener det er problematisk å putte alt fra sexistiske kommentarer til grove overgrep i en og samme sekk.

-  NR vil bruke resultatene fra undersøkelsen aktivt i den rådgivningen vi løpende driver overfor våre medlemmer, det vil bli tema på velkomstseminarene for nye medlemmer og på kursene i NR Kompetanse. Vi vil også utforme en egen veileder til bruk for våre medlemmer, sier Jensen som takker alle som har bidratt til undersøkelsen – ikke minst alle som har kommet med konkrete råd til ledere i mediebransjen.

-  Det har hjulpet oss veldig. Basert på disse rådene, har vi laget en liste som blir et viktig hjelpemiddel som vi bruker i vår rådgivning av redaktørene, avslutter NRs generalsekretær.