Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

- Viktig at mediene er kritisk samfunnsfunksjon

På høring i Stortingets justiskomite om samfunnssikkerhet 19. januar understreket presseorganisasjonene at offentlighetsprinsippet om innsyn og åpenhet må inn i beredskapsplaner for kommende kriser, at offentlige organer og domstoler må få utstyr som sikrer møteoffentlighet og at mediene må defineres som kritisk samfunnsfunksjon.

Norsk Redaktørforening deltok på høringen sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag. 

Se opptak fra høringen her Innlegget fra NRs generalsekretær Arne Jensen starter ca 9.45 min ut i sendingen og etterfølges av innlegg fra NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og NPs generalsekretær Elin Floberghagen. 

I høringen understreket Arne Jensen at mulighetene for å kunne drive fri og uavhengig journalistikk ikke må innskrenkes i en krisesituasjon, men at mulighetene snarere utvides. Han viste til at vi under pandemien hare sett eksempler på at de grunnlovsfestede prinsippene for offentlighet og innsyn ikke har blitt fulgt opp i tråd med lovgivers intensjon. han viste også til eksempler på at offentlige etater har hindret tilgang til relevant informasjon og også muligheten for å dokumentere hjelpeapparatets håndtering av pandemien. Jensen påpekte at dette både på kort og lang sikt vil kunne bidra til å bryte ned den tilliten som vi alle er avhengig av.

Norsk Redaktørforening leverte også skriftlige høringsinnspill sammen med Norsk Presseforbund. Også Norsk Journalistlag leverte skriftlige innspill som finnes her.