Vil avvikle IJ-støtten

Støtten til Institutt for Journalistikk forelås redusert med 1,5 millioner kroner i 2015. Statsstøtten skal avvikles helt de neste tre årene, dersom regjeringen får viljen sin.

I forslaget til statbudsjett settes tilskuddet til IJ til 3,5 millioner kroner i 2015. Det innebærer et kutt på halvannen million kroner. De siste to årene har pressens etterutdanningssenter opplevd en reduksjon i statsstøtten på 3,5 millioner kroner. 

Slik er formuleringen i forslaget til statsbudsjett: Tilskuddet til Institutt for journalistikk foreslås nedtrappet til 3,5 mill. kroner. Bevilgningen har blitt redusert de siste årene som følge av at bran­sjen selv forventes å ta ansvar for etterutdannin­gen. Departementet foreslår å avvikle ordningen over tre år. 

I 2012 mottok Institutt for Journalistikk 8,5 millioner kroner i statsstøtte. Så ble statsstøtten redusert med 2,5 millioner kroner i budsjettet for 2013 og en million kroner i inneværende år. Statsstøtten er dermed på ca fem millioner kroner i år. Med et nytt kutt på halvannen million kroner er IJ-støtten mer enn halvert på bare tre år. Og planlegges altså å avvikles helt innen 2018.

IJ får støtte over post 73 Medieforskning og etterutdanning i Kulturdepartementets budsjettproposisjon.