Vil dekke rekrutt-samling

Norsk Redaktørforening reagerer på at Sjøforsvaret nekter mediene å dekke innrykket av 900 rekrutter i Stavanger søndag.

Flere medier ønsker å dekke den første samlingen av nye rekrutter til Sjøforsvaret etter at koronaepidemien brøt ut. Søndag inntar hele 900 rekrutter KNM Harald Hårfagre i Stavanger. Ifølge presseinvitasjonen er mediene velkommen til en organisert samling med et utvalg offiserer dagen før, altså lørdag. Dagen etter, når rekruttene kommer, må imidlertid mediene stå på utsiden.

"Vi er kjent med at pressen ønsker å intervjue vernepliktige ifm innrykket. Av smittevernhensyn og hensynet til den enkelte, vil Sjøforsvaret ikke tilrettelegge for intervju med vernepliktige søndag 19. april. Det vil imidlertid være mulig å være til stede utenfor leiren og filme/ta bilder av bussene med rekrutter etter hvert som bussene ankommer leiren. Vi vil komme tilbake til tidspunkt for bussenes innpassering", het er det i presseinvitasjonen. Det har fått NR til å reagere. I en epost til kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret heter det: 

"Den situasjonen vårt samfunn står oppe i har gjort at behovet for informasjon hos publikum er nærmest umettelig. Det er også en av grunnene til at myndighetene har definert nyhets- og aktualitetsmediene som en særlig samfunnsviktig funksjon. Det jobbes nå i regjeringen med en egen krisepakke for mediene – for at vi skal kunne levere vesentlig samfunnsinformasjon mens krisen pågår. Det innebærer ikke bare å rapportere om forhold direkte relatert til epidemien. Det omfatter også å rapportere fra de samfunnssektorene som fungerer tilnærmet normalt. Forsvaret er en av disse, og mottak av en ny kontingent rekrutter er i dagens situasjon en stor begivenhet. Vi håper derfor Sjøforsvaret vil gjøre om på sin beslutning og gi mediene adgang til KNM Harald Hårfagre også søndag 19. april."

I svaret fra kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, fastholdes planene, men hun lover at det skal gjøres en innsats for å la noen rekrutter snakke med pressen.