(Foto: NTB Scanpix)

Vil fjerne "retten til eget bilde"

Norsk Redaktørforening (NR) går inn for å fjerne åndsverklovens paragraf om "retten til eget bilde". Det fremgår av NRs høringsuttalelse til forslaget til ny åndsverklov.

Dagens lov krever i utgangspunktet samtykke for å publisere personbilder, med unntak for bilder av "aktuell og allmenn interesse", eller hvor personen utgjør en mindre del av motivet. Det er også unntak for folketog, demonstrasjoner og lignende. Kulturdepartementet foreslår å videreføre bestemmelsen uendret i den nye loven. NR mener bestemmelsen ikke er i tråd med gjeldende rett og at det er den generelle privatlivsbestemmelsen i straffeloven (§ 269) som må være retningsgivende for publisering av personbilder. Alternativt mener NR at bestemmelsen bør flyttes til straffeloven og inngå som en del av nettopp privatlivsbestemmelsen. NR mener uansett at kriteriet "aktuell" bør utgå og at det må være tilstrekkelig at publiseringen har "allmenn" interesse. NR har også merknader til blant annet bestemmelsene om videre bruk av offentlige dokumenter, gjengivelse av åndsverk i forbindelse med omtale av dagshendinger og til sitatretten.

Her kan du lese hele NRs høringsuttalelse.