NRs generalsekretær Arne Jensen, NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og NP-jurist Kristine Foss stilte til høring på vegne av mediene. (Foto: Stortingets videoarkiv)

Vil ha åpne medisinpriser

Medieorganisasjonene talte varmt for mest mulig åpenhet rundt enhetspriser på medisiner under en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i dag. I dag er slike priser som hovedregel unntatt fra offentlighet.

Det var to representantforslag, fra henholdsvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som lå til grunn for dagens høring. Men litt ulik ordlyd handler begge forslagene om at regjeringen må sørge for større grad av åpenhet rundt enhetspriser på medisin. Problemet er at det til grunn for disse vurderingene i dag ligger et vedtak fra ledelsen i Sykehusinnkjøp HF, hvor det heter at slik priser "skal" unntas fra offentlighet, med henvisning til taushetsplikten. Flere instanser, blant annet Helsedirektoratet og Justisdepartementets lovavdeling, har påpekt at det ikke er anledning til å ha slike generelle unntaksregler som ikke er hjemlet i lov. Under torsdagens høring var det mange ulike syn på dagens praksis og på de to foreliggende forslagene. Både Legemiddelindustrien og Konkurransetilsynet forsvarte hemmeligholdet, mens blant andre Helsedirektoratet, Apotekerforeningen og medieorganisasjonene snakket varmt for mer åpenhet. 

Les representantforslagene her.

Les medieorganisasjonenes skriftlige innspill her.

Her finner du opptak fra dagens høring. Medieorganisasjonenes innlegg starter etter ca 10.45.