(Foto NTB Scanpix)

Vil ha åpnere påtalemyndighet

Medieorganisasjonene vil ha mer åpenhet i påtalemyndigheten og fremmer en rekke forslag sin høringsuttalelse til utredningen "En påtalemyndighet for fremtiden".

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har avgitt en felles høringsuttalelse, hvor de blant annet går inn for:

å innlemme politi og påtalemyndighet i offentlighetsloven

å etablere en egen servicestrategi med åpenhet som eget tiltak

å styrke, ikke svekke, kravet til dokumentasjon (lyd- og bildeopptak) av avhør

å ikke etablere kommunikasjonsstrategier hvor målet er å snakke med "en stemme"

å sørge for gode rutiner for varsling

Du kan lese hele medieorganisasjonenes høringsuttalelse her.