Sivilforsvaret måtte i aksjon blant annet ved flom og oversvømmelser. Her fra utenfor Trondheim i 2017. (Foto: NTB/Scanpix)

Vil ha fritak fra Sivilforsvaret

Norsk Redaktørforening (NR) er fornøyd med at det nå åpnes for fritak fra Sivilforsvaret for journalister og redaktører.

NR, og de øvrige medieorganisasjonene, har lenge jobbet for å få gjennomslag for at journalister og redaktører - særlig i mindre redaksjoner - må kunne fritas fra tjeneste og øvelser i Sivilforsvaret, når dette kolliderer med deres oppgaver med å formidle viktig informasjon om de samme begivenhetene.

Allerede i 2015 sendte medieorganisasjonene et felles brev til daværende justisminister Anders Anundsen hvor man forklarte problemet og ba om endringer i Sivilforsvarets praksis. Etter det har det skjedd lite.

Nå i vår, etter flere purringer, kom imidlertid utkast til nye forskrifter for fritak fra Sivilforsvaret. Her legges det opp til at "pressen" er blant de samfunnskritiske funksjoner hvor nøkkelpersonell kan gis fritak.

Selv om NR har noen merknader til selve forskriftsutformingen er hovedkonklusjonen at "Vi er godt fornøyde med at det nå foreslås en egen forskrift om midlertidig fritak for tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Vår erfaring er at den generelle vernepliktforskriften, og måten den har vært praktisert på, ikke har ivaretatt de hensyn som er nødvendige i forbindelse med søknader om fritak for blant annet journalister og redaktører." 

Her kan du lese hele NRs høringsuttalelse.