Vil ha innsyn i våpenregisteret

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) ønsker at det legges opp til fullt innsyn i det sentrale våpenregisteret. Det fremgår av organisasjonenes høringsuttalelse til utkast til ny våpenlov.

I departementets høringsnotat er det foreslått at ”Alle opplysninger i sentralt våpenregister kan unntas fra offentlighet.” NP og NR skriver i sin høringsuttalelse blant annet at "Muligheten til innsyn vil være et viktig redskap for å utbedre manglene i registeret og gjenopprette tillit til systemet. Samtidig vil det kunne bidra til vesentlig bedre oppfølging av loven og tips som i ytterste konsekvens kan være livreddende."   Organisasjonene foreslår derfor følgende formulering: ”Alle opplysninger i sentralt våpenregister er åpne for innsyn så fremt ikke annet fremgår av lov eller forskrift med hjemmel i lov.”  Her kan du lese utkastet til ny våpenlov. Her kan du lese NP og NRs høringsuttalelse.