Vil ha mindre åpenhet i EU

England og Hellas fører an i kampen for mindre åpenhet i EUs lovgivningsprosesser.

I mars vant organisasjonen Access Information Europe en sak i første instansen (general court) ved europeiske menneskerettsdomstolen (EMK) mot EUs ministerråd. Retten slo fast at det var lovstridig når ministerrådet først ga fra seg dokumenter med nye lovforslag, først etter at man hadde sladdet navnet på det landet som hadde fremmet forslaget. Nå har ministerrådet anket avgjørelsen, og England og Hellas har gitt sin støtte til rådets vurdering. Les mer om saken her.