Vil ha mindre revisor-taushet

"Taushetsplikten for revisorer må være avgrenset til opplysninger som kan medføre skade. Det må finnes situasjoner der viktige samfunnsinteresser taler for at revisor bringer informasjon om for eksempel kritikkverdige forhold ut til allmennheten". Det skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i en felles høringsuttalelse til forslaget til ny revisorlov.

De tre organisasjonene mener det legges opp til en alt for omfattende taushetsplikt, og at det ikke legges opp til noen form for balansering av hensynene bak taushetplikten opp mot hensynet til sakens allmenne interesse. Du kan lese hele høringsuttalelsen her.