Vil ha momslikhet på ulike formater

I en høringssuttalelse til EU-kommisjonens "greenpaper" om moms tar EU-parlamentet til orde for lik moms på like produkter, uavhengig av distribusjonsform.

Det var i desember i fjor at EU-kommisjonen la fram sitt "greenpaper" om moms. Der lanseres det blant annet to alternativer for fremtidig moms på digitale medier og bøker; enten å beholde den generelle standard momssatsen, eller å innføre de nasjonale reduserte momssatsene også for identiske, digitalel produkter. Nå har altså EU-parlamentet gitt sin støtte til tanken om at det ikker distribusjonsformen som skal avgjøre hvorvidt en bok eller avis skal få redsuert momssats. Her kan du lese EU-parlamentets kommentarer til spørsmålet om momsnøytralitet. Her kan du lese EU-kommisjonens greenpaper om moms.