Vil ha redaktøransvar for nettdebatter

I sin høringsuttalelse til utredningen fra det statlige medieansvarsutvalget går Norsk Journalistlag (NJ) inn for at det etableres "en lovmessig plikt til å ha et objektivt kontrollansvar for redaktøren også for de redaksjonelle medienes digitale debatter."

I likhet med Norsk Redaktørforening (NR) går også NJ inn for å gjøre styrke det objektive redaktøransvaret, og gjøre det teknologinøytralt, samt å styrke kildevernet. Også NJ er i sin uttalelse sterkt kritisk til deler av utvalgets virkelighetsbeskrivelse og flertallets forslag om å fjerne det objektive redaktøransvaret. Her kan du lese hele NJs høringsuttalelse. Her kan du lese NRs høringsuttalelse. Her kan du lese medieansvarsutvalgets utredning.