Kadafi Zaman har selv bidratt aktivt til undervisningsopplegget som nå er tilgjengelig på tenk.faktisk.no

(Foto: TV 2)

Vil selge inn journalistikk i skolen

Et nytt undervisningsopplegg skal vise hvorfor journalistikk er så viktig i et demokrati – og reklamere for journalistikk som yrkesvalg. Opplegget er utviklet av Tenk i samarbeid med Kadafi Zaman og TV 2, Norsk Journalistlag Oslo og Oslo Redaktørforening.

Helt sentral i undervisningsopplegget er TV 2-reporter Kadafi Zaman. Han har selv bidratt med å utarbeide filmene som brukes i opplegget. Oppgavene er laget av Tenk som er skoleavdelingen til Faktisk. Opplegget er laget i samarbeid med Norsk Journalistlag Oslo og Oslo Redaktørforening.

- Dette er et ektefødt barn av Pressens hus og det samarbeidet vi har fått til her. Vi er veldig stolte av undervisningsopplegget og gleder oss til å få vist det fram for elever og lærere, sier Sølve Kuraas Karlsen, leder for Tenk.

Tenk utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Målet er at elevene utvikler solid kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers.

Undervisningsopplegget heter «Journalistikk, demokrati og kildekritikk» og er først og fremst beregnet på bruk i ungdomsskolen, men kan også tilpasses videregående skole. Opplegget er primært utviklet for valgfaget medier og kommunikasjon, men kan også benyttes i utdanningsvalg eller samfunnsfag. På videregående passer opplegget først og fremst for medier og kommunikasjon VG1 eller medieproduksjon.
I likhet med alle ressurser i på nettsiden tenk.faktisk.no , er dette også åpent og fritt tilgjengelig for alle og består av en elevside og en side beregnet på lærerne.

Tidspunktet for lanseringen er ikke tilfeldig. Det skjer en drøy uke før fredsprisen deles ut til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

- Målet vårt er å få fram hva en journalist jobber med og hvorfor journalistikk er så viktig i et demokrati, sier Annette Hobson, leder i Norsk Journalistlag Oslo.

- Samtidig vil vi forsøke å selge inn journalistikk som en mulig yrkesvei for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Vi trenger flere journalister og vi trenger ikke minst at ungdommer med en flerkulturell bakgrunn velger journalistikk som yrkesvei. Kadafi er en god rollemodell. Han brenner for journalistikken og den viktige rollen mediene har i samfunnet, sier Silje Hovland, leder i Oslo Redaktørforening.

Kadafi Zaman er glad for å kunne bidra til å fremheve viktigheten av redaktørstyrte medier.

- Dette er en sak jeg er svært engasjert i. Jeg håper elever og lærere tar i bruk det nye undervisningsopplegget og benytter anledningen i forbindelse med fredspris-uka, sier Zaman.

TV 2 har bidratt med produksjon og redigering av filmene som er en del av undervisningsopplegget.  

Ved spørsmål:

  • Sølve Kuraas Karlsen, leder for Tenk – tlf 92 05 56 52 - sakk@faktisk.no
  • Reidun K. Nybø, ass. generalsekr. i Norsk Redaktørforening – tlf 91 10 55 11 - rkn@nored.no