Ulrik Rolfsens seier over PST i Høyesterett var med på å utløse Stortingets ønske om en gjennomgang av kildevernreglene. (Foto NTB Scanpix)

Vil styrke kildevernet

Mens Justisdepartementet i sitt forslag til nye kildevernregler i hovedsak vil videreføre dagens rettstilstand, ønsker medieorganisasjonene å styrke kildevernet.

I forbindelse med at Stortinget ba regjeringen utarbeide en ny, egen medieansvarslov, fikk regjeringen også i oppdrag å vurdere kildevernreglene. Dette ble imidlertid ikke en del av den utredningen om medieansvarslov som Kulturdepartementet fremmet i fjor vår, men ble gjenstand for et eget høringsnotat fra Justisdepartementet i fjor høst.

Her foreslås det å omformulere dagens kildevernbestemmelser i henholdsvis straffeloven og tvisteloven. Medieorganisasjonene ønsker imidlertid å gå lenger, og vil ha kildevern som forplikter journalister og redaktører til ikke å røpe identiteten til kilder som er lovet anonymitet. Medieorganisasjonene vil har taushetsplikt for journalister og redaktører, kombinert med et etterforskningsforbud og regler som gjør at domstolene ikke kan be journalister og redaktører forklare seg om identiteten til de samme kildene.

Her kan du lese regjeringens høringsnotat. Her kan du lese høringsuttalelsene fra Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk JournalistlagNRK og TV2.