- Vi kan ikke løse alle medienes utfordringer over statsbudsjettet.  Men det er viktig at politikerne bidrar positivt til at vi kan makte de omstillingene som er nødvendige, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. 

(Foto: NTB)

- Vil trolig bli behov for mer

-  Bevilgningene til mediestøtte er omtrent som forventet. Men vi vet ennå for lite om behovene i kjølvannet av korona-krinsen. Det sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Det er selvsagt viktig at mediestøtten justeres for pris- og lønnsveksten, men den store usikkerhetsfaktoren er hva slags etterslep vi vil dra med oss inn i 2021 som følge av den massive svikten i annonseinntektene som mange mediehus har opplevd. Det tar ikke budsjettet høyde for. Vi må imidlertid kunne forvente at regjering og storting vil stille opp med midler dersom det viser seg at virkningene av krisen blir omfattende og – ikke minst – dersom de blir mer permanente. Den ekstraordinære støtten som ble vedtatt i vår har bare delvis truffet behovene. 

- De redaktørstyrte mediene i Norge har lenge jobbet knallhardt med omstilling og innovasjon, og har lykkes i stor grad i lesermarkedet, en trend som har forsterket seg under koronaepidemien. Aldri har det vært større etterspørsel fra kvalitetssikret informasjon fra redaktørstyrte, seriøse medier. Samtidig har annonsemarkedet sviktet massivt for mange. Dette, samtidig som smitteverntiltak har ført til en rekke organisatoriske og praktiske utfordringer har gjort 2020 til et ekstremt krevende år for mange redaksjoner, sier Jensen. 

- Vi kan ikke løse alle medienes utfordringer over statsbudsjettet.  Men det er viktig at politikerne bidrar positivt til at vi kan makte de omstillingene som er nødvendige, sier Jensen.