F.v. Ida Bentestuen, advokat Mediebedriftenes Landsforening, Claus Jervell, fagdirektør med ansvar for arbeidsliv i Likestillings- og diskrimineringsombudet og Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Foto: Magne Otterdal, Oslo Media House

Webkurs - forebygging av seksuell trakassering

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening et webkurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. 

Det er et drøyt år siden #metoo-kampanjen startet. Den ble en vekker for mange, også i mediebransjen. Siden har det skjedd mye - både i mediene og i resten av samfunnet. 

 - Vi håper dette kurstilbudet vil være et nyttig verktøy for medieledere – både når det gjelder å lære seg reglene, gi tips om hvordan man jobber systematisk med forebygging og hvordan man håndterer konkrete saker. Det sier administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey og ass. generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø som presenterte kurstilbudet på NRs høstmøte i dag.

Webkurset er utviklet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kursleder er Claus Jervell, fagdirektør med ansvar for arbeidsliv i LDO. Sammen med Arbeidstilsynet har ombudet laget veilederen «Sette strek» med seks tiltak for å forebygge og hindre seksuell trakassering. Kurset er bygd på denne malen.
 
Kurset er tredelt:

  • Første bolk forklarer hva seksuell trakassering er.
  • Andre del gir deg tips om hvordan du forebygger seksuell trakassering i mediehuset.
  • Tredje del gir råd om hvordan du håndterer saker dersom de oppstår.

- Det er mye å hente på systematisk forebyggingsarbeid og bevissthet rundt seksuell trakassering, sier Jervell under kurset.- Det er viktig at vi ikke glemmer å ta opp disse problemstillingene selv om det nå er blitt litt stillere rundt #metoo, sier Randi Øgrey.
- Vi er en bransje som er opptatt av åpenhet. Også her bør vi være åpne. Da blir det lettere for de som har opplevd denne typen trakassering å ta det opp med sine ledere og tillitsvalgte, sier Reidun Kjelling Nybø.
Både MBL og NR tilbyr rådgiving i slike saker. NR har laget en egen veileder for redaktører.
MBLs juridiske avdeling har spesialkompetanse på dette feltet, og kan bistå medlemsbedrifter i slike saker.
 
Medlemmer i Norsk Redaktørforening og ledere i MBLs medlemsbedrifter får tilgang til kurset. Ønsker du tilgang på kurset? Ta kontakt med oss.