Nyheter

Kronikk: Tillit til mediene

Vi hører stadig at tilliten til de etablerte mediene er i krise. Men er det riktig, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert av Dagens Næringsliv 19. september.

Pressemelding fra Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforenings styre har i dag behandlet søknad om medlemskap fra Helge Lurås, redaktør i Resett. Et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem.
 

Fikk ikke medhold i anke

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot han og Gjermund Cappelen.

Unngå publiseringstabbene

Trenger du trening i etiske problemstillinger som dukker opp i redaksjonen? Vårt kræsjkurs 16. oktober er en eneste lang treningsøkt i virkelige og tenkte dilemmaer. 

Vil ha hemmelig kalender

Medieorganisasjonene protesterer mot et lovforslag som gjøre statsrådenes møteoversikt og kalendere hemmelige. 

NR vil skjerpe varslervernet

Norsk Redaktørforeningen (NR) støtter forslagene til forsterket varslervern som ble fremmet av et offentlig utvalg tidligere i år. Men NR vil gå enda lengre, særlig når det gjelder offentlig varsling.

Anker kjennelse om lukket rett

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) har anket Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot han og Gjermund Cappelen.

NR-leder frem til november

Harald Stanghelle fortsetter som leder i Norsk Redaktørforening inntil han slutter i Aftenposten ved månedsskiftet oktober/november.

Bli med OR til SXSW

Oslo Redaktørforening arrangerer studietur til South By Southwest i Austin, Texas i mars neste år. Nå kan også øvrige NR-medlemmer melde seg på. Men det haster. Påmeldingsfristen er allerede 3. september. Så tidlig må man være ute for å få de beste hotellrommene nært konferansestedet

Delvis lukkede dører

Borgarting lagmannsrett bestemte i dag tidlig at Eirik Jensens forklaring i retten delvis skal gå bak lukkede dører.