Nyheter

Ønsker rettighetsbasert mediestøtteordning

Norsk Redaktørforening advarer mot begrepet "samfunnsrelevant" som er foreslått i den nye forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som er på høring. NR mener det er en fare for at begrepsbruken bidrar til å smalne inn kriteriene for å kunne omfattes av ordningen.

Ytringsfrihet og mediepolitikk i Arendal

I år flytter medieorganisasjonene inn hos Agderposten der det blir mediescene under Arendalsuka. 16. august arrangeres en debatt om mediepolitikk og en om ytringsfrihet og mediene.

Minneord for May Britt Eide (52)

Ansvarlig redaktør i Ytre Sogn, May Britt Eide, døde 16. juni.  May Britt Eide var redaktøren som fikk ting gjort, og den mest lojale barndomsvennen noen kunne ønske seg. Hun etterlater seg et stort tomrom, skriver Veslemøy Østrem i dette minneordet.

Diskusjon om endringer i PFU 14. juni

Bør PFU kvitte seg med «samlet vurdering» og «kritikk» og bare konkludere med «brudd» eller «ikke brudd»? Og hvordan bør PFU-uttalelsene utformes for å gjøre dem lettere å forstå? Dette er viktige spørsmål som er under diskusjon akkurat nå. Derfor inviterer Norsk Redaktørforening til rundebordsmøte tirsdag 14. juni kl 14.00.

Advarer mot demokrati-kutt

Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Presseforbund (NP) ber Stortinget om si nei til regjeringens forslag om kutt i bevilgninger til menneskerettigheter i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Klar når det smeller?

Mandag 13. juni arrangerer Norsk Journalistlag, Oslo og Oslo Redaktørforening, i samarbeid med nødetatene i Oslo, gratis kurs med praktiske råd og tips til sommervikarer og journalister og fotografer som skal dekke ulykker og andre dramatiske hendelser.