Nyheter

Møte om åpenhet om selvmord

Norsk Presseforbund, VG, NRK, Facebook, Dagbladet og Norsk Redaktørforening var alle invitert da helseminister Bent Høie inviterte enkeltpersoner og organisasjoner til rundebordsmøte om åpenhet om selvmord tirsdag.
Invitert var også Ingebjørg Blindheim og Karoline Thorbjørnsen som var vært del av det skjulte instagram-nettverket som NRK har omtalt i en rekke saker.

Vårens viktigste møteplass for redaktører

Vi forbereder en konferanse som tar de viktigste spørsmålene i bransjen på pulsen, som gir deg konkrete tips og som er enda mer workshopbasert enn før. Håper vi møtes i Bergen 6. mai!

Nei til retusjerings-ansvar

Norsk Redaktørforening (NR) er blant dem som protesterer mot et forslag om at norske redaktører skal få ansvaret for å merke retusjerte bilder fra annonsørene.

Navn på omkomne er offentlig

Navn på personer som omkommer i ulykker er som utgangspunkt offentlige. Det slår Politidirektoratet fast. I kriminalsaker kan navn på drepte holdes tilbake, men kun av etterforskningsmessige hensyn.

Kritisk til mediestøtteråd

I høringsuttalelsen om Lov om mediestøtte uttrykker NR meget stor skepsis til det foreslåtte mediestøtterådet og reagerer på "outsourcingen" av politiske beslutninger og de saksbehandlingsreglene som foreslås. Høringsuttalelsen er undertegnet av NRs styreleder, generalsekretær og alle lederne for NRs ni regionforeninger.

Fikk opphevet navneforbud

Etter anke fra Norsk Redaktørforening har Nedre Romerike tingrett modifisert et anonymiseringspåbud i en sedelighetssak, slik at det ikke lenger er forbudt å identifisere den domfelte.

Tidens Krav vant frem i innsynssak

En klage til Sivilombudsmannen sørget for at Tidens Krav fikk innsyn i viktig underlagsdokumentasjon i forbindelse med regjeringens beslutning om lokalisering av et nasjonalt eldreombud.

VG, NJ og NR saksøker Riksadvokaten

Sammen med Norsk Journalistlag og VG, går NR til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.