Nyheter

Oslo og Bergen må åpne opp

Oslo og Bergen kommuner har drevet lovstridig praksis når de har hemmeligholdt sakspapirer og innkallinger til byrådskonferanser og forberedende byråd, slår Sivilombudsmannen fast.

- Forklaringene bør offentliggjøres

Av de som har gjort seg opp en mening, mener hele 75 prosent av de spurte i en fersk meningsmåling at forklaringene fra politikere og embetsmenn for 22.julikommisjonen bør offentliggjøres.

Står på sitt i Treholt-saken

Påtalemyndighetene firer ikke en tomme i striden rundt innsyn i opptakene fra Treholt-saken i 1985. Nå nærmer det seg andre gangs behandling i Høyesterett.

Blogger-dom gir lovendring

Etter Høyesteretts frifinnelse av bloggeren Eivind Berge i sommer, fremmer Justisdepartementet nå forslag om endringer i straffeloven.

Tar oppgjør med hemmeligholdet

Både advokat Jon Wessel-Aas, daglig leder i den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, og jusprofessor og forvaltningsrettsekspert Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen tar kraftige oppgjør med hemmeligholdet rundt forklaringene som er gitt til 22. juli-kommisjonen.

Vil ha mer åpenhet etter 22.juli

I en høringsuttalelse til 22.juli-kommisjonens rapport, tar Norsk Redaktørforening (NR) til orde for en gjennomgang av en rekke lovbestemmelser knyttet til åpenhet og innsyn i norsk forvaltning.

Medieomtale = vold og trusler?

"Den intense mediedekningen må etter rettens mening kunne sammenlignes med påkjenninger ved fysisk vold og alvorlige trusler", skriver Borgarting lagmannsrett i en dom hvor tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken får medhold i sitt krav om yrkesskadeerstatning overfor Gjensidige forsikring.

Forlik om bruk av savnet-bilder

Ektemannen til den savnede Dung Tran Larsen har inngått forlik med Dagbladet i forbindelse med søksmålet om urettmessig bruk av bilder av den savnede. Forliket innebærer erstatningskravet frafalles.

- Å leve i stillhet er en annen måte å dø på

Årets Golden Pen of Freedom ble i går tildelt den mexcikanske journalisten Anabel Hernández. Det skjedde under World Association of Newspapers and Publishers og World Editors Forums årlige kongress, som i år går av stabelen i Kiev i Ukraina.

Skepsis til ny medieeierskapslov

Norsk Redaktørforening (NR) er blant høringsinstansene som er skeptiske til Kulturdepartementets utkast til endringer i medieeierskapsloven.