Nyheter

Skattelistene kommer 19. oktober

Skattelistene for 2011 blir gjort offentliggjort natt til 19. oktober. Det blir ingen endringer i medienes tilgang til eller bruk av listene, sammenlignet med fjoråret.

Vil ha åpne møter i kulturrådet

I en høringsuttalelse til forslag om ny lov for Norsk kulturråd, tar Norsk Redaktørforening (NR) til orde for å åpne rådets møter.

Willoch møter redaktørene om 22. juli-dekningen

Kåre Willoch, tidligere statsminister og leder for sårbarhetsutvalget er blant debattantene når Oslo Redaktørforening torsdag 13. september arrangerer åpent møte om mediedekning og maktkritikk etter 22. juli-terroren.

Vil ha betalt for bilder av savnet kvinne

Ektemannen og svigermoren til den savnede Dung Tran Larsen i Bergen krever vederlag fra en rekke medier for bruken av bilder av den savnede. I går startet den første saken -mot Bergenasvisen - i Bergen tingrett.

Vil ha forskningssenter for journalistikk

Et statlig utvalg foreslår å opprette et eget forskningssenter for mediespørsmål, knyttet til et eller flere av de eksisterende universitetene. Forslaget er nå sendt på høring.

Frifunnet i ærekrenkelsessak

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gitt en islandsk journalist medhold i en ærekrenkelsessak om stripping og prostitusjon.

22.juli-berørte fremstilt respektfullt i mediene

Et flertall av de berørte som har svart på 22.juli-kommisjonens spørsmål om fremstillingen av dem i mediene svarer at de mener fremstillingen i stor eller svært stor grad ble gjort på en respektfull måte.

Dom i 22. juli-saken 24. august kl 10.00

Oslo tingrett har nå bestemt at domsavsigelsen i 22. julisaken fredag 24. august vil starte kl 10.00 i sal 250 i Oslo tinghus, og slutningen vil bli lest først.