Nyheter

22. juli-saken åpnes i lokale tinghus

Publikum og presse slipper nå til igjen, i de lokale tinghusene rundt i landet som har skjermoverføring fra 22. julirettssaken i Oslo tinghus. Dette har Oslo tingrett bestemt i dag.

Forslag om flere åpne kommune-møter

Kommunaldepartementet har omsider sendt et lovforslag til Stortinget om at møtene i kommunale kontrollutvalg og styremøter i kommunale foretak (KF og FKF) skal følge kommunelovens hovedregel om åpne møter. Reglene om kontrollutvalg har vært endret flere ganger siden kommuneloven av 1992 ble vedtatt.

Ny innsyns-nekt i Treholt-saken

Borgarting lagmannsrett har nok en gang avvist medienes begjæring om tilgang til lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Fikk kritikk for "hore-rop"

Dagbladet fikk kritikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU), da utvalget i dag behandlet en klage fra LO på en kommentarartikkel i forbindelse med striden om det såkalte vikarbyrådirektivet.

Fikk erstatning for foto

Gatemagasinet Asfalt i Stavanger, og deres fotograf, har fått tilsammen ca 15.000 kroner i erstatning fra Lokalavisen AS, i forbindelse med en strid om bildebruk.

Fullt medhold i moms-klage

Finansdepartementet har gitt Norsk Redaktørforening fullt medhold i foreningens klage på Skattedirektoratets manglende vilje til å levere en oversikt over utenlandske virksomheter som er registrert i det norske momsregisteret.

Huitfeldt vil beholde redaktøransvaret

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil ikke følge forslaget fra flertallet i det såkalte medieansvarsutvalget om å fjerne det objektive redaktøransvaret i straffeloven.