Nyheter

Foreslår tekstreklame-endringer

Norsk Redaktørforenings tekstreklameutvalg foreslår enkelte mindre endringer i Tekstreklameplakaten, for bedre å kunne møte nye utfordringer på tekstreklameområdet.

Nye medlemmer til PFU

Norsk Redaktørforenings styre har innstilt på redaktørmedlemmer i Pressens Faglige Utvalg for den kommende toårs-perioden.

Journalistoppgjøret i havn

Partene i lønnsoppgjøret for 4.200 journalister i avis, ukepresse og etermedier kom til enighet tidlig i morges, onsdag.

Mener det har blitt mindre åpenhet etter 22. juli

Over en tredel av de journalistene som hovedsaklig har jobbet med terror-saken etter 22. juli, mener situasjonen har endret seg "til det verre" hva gjelder åpenhet og demokrati. Bare åtte prosent mener det har blitt bedre.

Refs etter lukket budsjettmøte

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt Selje kommune påpakning, etter at formannskapet i kommunen diskuterte budsjettet bak lukkede dører.

Avviste kringkasting av Breiviks reaksjoner

Oslo tingrett avviste, tirsdag 24. april, NRKs begjæring om å kringkaste Anders Behring Breiviks reaksjoner - uten lyd - under vitneavhørene i 22.juli-saken.

Dalane Tidende årets lokalavis

Dalane Tidende er kåra til årets lokalavis. Avisa tok i mot prisen under Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte i Kristiansand i helga.

Vil kringkaste Breiviks vitne-reaksjoner

NRK ber nå Oslo tingrett om tillatelse til - uten lyd - å kringkaste Anders Behring Breiviks reaksjoner under vitneforklaringene til overlevende og pårørende.