Nyheter

Må fjerne lenker til artikler om bryggerier

Bryggeri- og drikkevareforeningen har fått pålegg fra Helsedirektoratet om å fjerne fire lenker på foreningens hjemmeside. Lenkene fører til fire ulike redaksjonelle artikler om lokale bryggerier i Norge.

Redaktør saksøker egen avis

I forbindelse med den pågående striden i avisen Frolendingen i Aust-Agder, har den tidligere redaktøren, Olav Savland, sendt ut en pressemelding, hvor han uttrykker at en arbeidsrettssak nå trolig er eneste utgang på konflikten med avisens styre.

Prinsipiell skepsis til listeføring

I likhet med høringsuttalelsen fra 2007, har Norsk Redaktørforening (NR) også denne gang meldt sine prinsipielle betenkeligheter mot regjeringens forslag om listeføring av begivenheter som skal sendes på riksdekkende, betalingsfrie tv-kanaler.

Innskjerper regler for ransaking av journalister

I et brev til landets politmestre har Politidirektoratet innskjerpet hvilke begrensninger som gjelder ved ransaking av journalister i forbindelse med sikkerhetskontroll, blant annet knyttet til rettssaker.

Vil ha møte om nødnettet og mediene

De statlige nødetatene, med Politidirektoratet i spissen, vil nå ha et møte med medieorganisasjonene, for å diskutere konsekvensene av det nye nødnettet.

Mediene får adgang til neste fengslingsmøte

Oslo tingrett har i dag besluttet at neste fengslingsmøte i terrorsaken, som skal holdes mandag 19. september, også skal holdes for lukkede dører - men med adgang for pressen med referatforbud.

Både PST og mediene anker om Treholt-bånd

Etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag i forrige uke leverte anke i saken om utskrift av lydopptakene i Treholt-saken i 1985, har også mediene - med NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i spissen - levert anke i saken.

Siri Dokken i Dagsavisen vant årets avistegning

Tegningen ”Folkekongen” av Siri Dokken i Dagsavisen gikk til topps i konkurransen Årets Avistegning 2009- 2010. Vinnertegningen ble presentert som en illustrasjon til en kommentar i Dagsavisen 17. oktober 2009.