Nyheter

Nye medlemmer i dommernes mediegruppe

Dommernes mediegruppe er utvidet med to nye medlemmer; lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Hålogaland lagmannsrett og tingrettsdommer Ina Strømstad, Oslo tingrett.

Redaksjonene kan bestille årets skattelister fra tirsdag

Førstkommende tirsdag, den 13. september, åpner Skatteetaten for at redaksjonene kan bestille elektroniske skattelister for ligningsåret 2010. Årets siste skatteoppgjør avsluttes 19. oktober og fredag 21. oktober blir skattelistene offentliggjort på Skatteetatens egen nettsider.

Kildevernsak i Høyesterett 22. september

Høyesteretts første avdeling behandler torsdag 22. september en ankesaken fra Borgarting lagmannsrett, der journalist Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv ble pålagt å forklare seg om sin kontakt med en kilde.

Mer åpne domstoler

To tredeler av norske journalister mener domstolene har blitt mer åpne. Det går frem av en undersøkelse gjennomført av Domstolsadministrasjonen.

Har ikke postlister på nettet

25 av Norges 430 kommuner har ikke postjournalen lagt ut på kommunens nettsider. Det viser en undersøkelse i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Må utlevere Treholt-opptak

Oslo tingrett har bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må gi mediene tilgang til opptakene fra Treholt-saken i 1985.

Nye klagenemnd for mediesaker

Regjeringen har oppnevnt en klagenemnd for mediesaker som påklages etter avgjørelser i Medietilsynet, både når det gjelder de fleste saker etter kringkastingsloven og medieeierskapssaker. Leder for nemnda er lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar, som i sin tid var sekretær for Ytringsfrihetskommisjonen.