Nyheter

Vil ha endring i ukeavis-støtte

Norsk Redaktørforening (NR) ber Kulturdepartementet overføre forvaltningen av støtten til ukeaviser fra Norsk Kulturråd til Medietilsynet.

22.-julisaken: Akkrediteringfrist 19. mars kl 1400

Oslo tingrett er i gang med endelig akkreditering av redaksjoner som ønsker å dekke 22. juli-saken fra 16. april. Siste frist for påmelding av redaksjonens plassbehov er mandag førstkommende, 19. mars kl 14.00. Etter at redaksjonen er godkjent registrert, skal man melde inn sine enkelte medarbeidere, med siste frist 23. mars kl 16.00.

Ny behandling av Treholt-innsyn

Borgarting lagmannsrett må behandle medienes begjæring om tilgang til opptakene fra Treholt-saken på nytt. Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil, og kommer dessuten med sterk kritikk av Politiets Sikkerhetstjeneste.

Skatteinnsyn tas opp i Nordhordland tingrett

Dyrlege Dagfinn Berg i Lindås ved Bergen reiste i fjor et søksmål mot Staten, for å få slått fast at utlegging av hans ligningsopplysninger for inntektsåret 2009 var et rettsstridig inngrep i hans privatliv. Nordhordland tingrett avviste saken i mai i fjor, men Gulating lagmannsrett har bestemt at saken skal fremmes og den er nå berammet til behandling 26. og 27. mars i år.

Får ikke følge lokale 22.juli-overføringer

Lokale og regionale medier får ikke følge 22.juli-rettsaken fra de 17 rettslokalene rundt om i landet som hovedforhandlingen skal overføres til. Det har Oslo tingrett bestemt.

Årets redaktører kåret

Anlov P. Mathiesen, ErlikOslo, ble Årets redaktør, Hanne Skartveit, VG ble Årets meningsbærer og Tordis Aavatsmark, NRK, fikk Årets hederspris da Oslo Redaktørforening delte ut Årets redaktørpriser på restaurant Månefisken torsdag 15. mars.

Anker opptaksnekt i Breivik-saken

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening anker - på vegne av mediene - Oslo tingretts beslutning om å nekte kringkasting av Anders Behring Breiviks forklaring under den kommende hovedforhandlingen.

Ny klageordning for pressestøtte

Kulturdepartementet har fremmet forslag om endringer i klageordningen for tildeling av pressestøtte. Norsk Redaktørforening støtter forslaget.

Norsk Tipping vil ikke inn under offentleglova

Styret i Norsk Tipping har vedtatt ikke å be Kulturdepartementet om å bli underlagt offentleglova. Det skjer to år etter at spørsmålet ble reist, og etter at styret i juni 2010 ga uttrykk for "den grunnleggende oppfatning at et selskap som Norsk Tipping bør være underlagt offentlighetslovens bestemmelser."

Kabulbokhandlersaken ikke til Høyesterett

Ankeutvalget i Høyesterett har avvist anken fra den tapende part i saken om boken "Bokhandleren i Kabul". Dermed er lagmannsrettens frifinnelse av forfatter Åsne Seierstad og forlaget Cappelen, i spørsmålet om boken inneholdt krenkelser av privatlivets fred, endelig avgjort.