Nyheter

Vil ha møte om nødnettet og mediene

De statlige nødetatene, med Politidirektoratet i spissen, vil nå ha et møte med medieorganisasjonene, for å diskutere konsekvensene av det nye nødnettet.

Mediene får adgang til neste fengslingsmøte

Oslo tingrett har i dag besluttet at neste fengslingsmøte i terrorsaken, som skal holdes mandag 19. september, også skal holdes for lukkede dører - men med adgang for pressen med referatforbud.

Både PST og mediene anker om Treholt-bånd

Etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) torsdag i forrige uke leverte anke i saken om utskrift av lydopptakene i Treholt-saken i 1985, har også mediene - med NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i spissen - levert anke i saken.

Siri Dokken i Dagsavisen vant årets avistegning

Tegningen ”Folkekongen” av Siri Dokken i Dagsavisen gikk til topps i konkurransen Årets Avistegning 2009- 2010. Vinnertegningen ble presentert som en illustrasjon til en kommentar i Dagsavisen 17. oktober 2009.

Nye medlemmer i dommernes mediegruppe

Dommernes mediegruppe er utvidet med to nye medlemmer; lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Hålogaland lagmannsrett og tingrettsdommer Ina Strømstad, Oslo tingrett.

Redaksjonene kan bestille årets skattelister fra tirsdag

Førstkommende tirsdag, den 13. september, åpner Skatteetaten for at redaksjonene kan bestille elektroniske skattelister for ligningsåret 2010. Årets siste skatteoppgjør avsluttes 19. oktober og fredag 21. oktober blir skattelistene offentliggjort på Skatteetatens egen nettsider.

Kildevernsak i Høyesterett 22. september

Høyesteretts første avdeling behandler torsdag 22. september en ankesaken fra Borgarting lagmannsrett, der journalist Cecilie Langum Becker i Dagens Næringsliv ble pålagt å forklare seg om sin kontakt med en kilde.

Mer åpne domstoler

To tredeler av norske journalister mener domstolene har blitt mer åpne. Det går frem av en undersøkelse gjennomført av Domstolsadministrasjonen.