Nyheter

Får ikke filme Behring Breiviks forklaring

Mediene får ikke anledning til å publisere opptak av Anders Behring Breiviks forklaring, eller vitneavhørene av de skadede fra Utøya og Regjeringskvartalet, under hovedforhandlingen i terror-rettssaken, som starter 16. april. Det har Oslo tingrett bestemt.

Vil ha lik tilgang til terror-saken

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) mener at medier og publikum må få samme tilgang til de lokale rettslokalene hvor 22.juli-rettssaken skal overføres via videolink, som i tinghuset i Oslo.

Flere klager på hemmelighold - særlig i nord

Norske redaksjoner har ikke vært kjent for å overøse de respektive fylkesmennene med klager på manglende innsyn i kommunene. Men de siste årene har antallet klagesaker økt - særlig i nord.

Endelig akkreditering til 22.-juli-saken fra 12. mars

Mandag 12. mars åpner den endelige akkrediteringen til 22.juli-saken i Oslo tingrett. Akkrediteringen stenger 23. mars og tre dager senere regner tingretten med at akkrediteringene skal være klare. Dersom det blir adgang for lokale medier til å følge saken via lyd- og bildeoverføringer til 17 lokale tinghus rundt i landet, må det også søkes akkreditering via Oslo tingrett.

Hvem blir Årets redaktør?

De nominerte til utmerkelsene Årets redaktør og Årets meningsbærer i Oslo og Akershus er nominert. Kåringen skjer på Oslo Redaktørforenings årsmøte 15. mars.

Åpne rettsoverføringer i 22.julisaken drøftes

Oslo tingrett har sendt en henvendelse til alle de 17 tingrettene som skal ha overføringer fra 22.-juli-rettsaken, til alle bistandsadvokatene og til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, med spørsmål om overføringene til de lokale tinghusene bør være åpne for publikum og mediene.

Hemmeligholder juridisk vurdering

Vågan kommune i Nordland vil ikke gi innsyn i en juridisk vurdering av en kommunale avtale i forbindelse med bygging av vei til et alpinanlegg. Nå havner saken hos Fylkesmannen.