Nyheter

Lovforslag om terror-rettssaken

Regjeringen fremmet i dag et eget lovforslag som gjør det mulig å henvise fornærmede og pårørende til å følge terror-rettssaken via video-overføring og ikke fra hovedsalen.

DN, Klassekampen og Dagbladet mest frem

Dagens Næringsliv, Klassekampen og Dagbladet er opplagsvinnerne blant dagsavisene i 2011. Morgenbladet økte mest blant fådagersavisene. Samlet gikk avisopplaget ned med 3,1 prosent.

Trekker krav om ransaking

Hordaland politikammer trekker kravet om ransaking i avisens Hordalands lokaler på Voss, samt på hjemmekontoret til en av avisens journalistvikarer.

Protesterer mot ransaking

Avisa Hordalands redaktør, Sigmund Midttun, protesterer mot Hordaland politidistrikts begjæring om ransaking av såvel avisens lokaler som hjemmekontoret til en av avisens vikarer.

Færre journalister søkte ledighetsstønad

Antallet journalister som søkte om og fikk støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse (PA-kassen) gikk kraftig ned i fjor, sammenlignet med 2010. Utbetalingene fra kassen ble halvert.

Dagbladet-Olsen 3-0

Høyesteretts ankeutvalg har satt sluttstrek for privatetterforsker Harald Olsens injuriesak mot Dagbladet, tidligere ansvarlig redaktør Anne Aasheim og to av avisens journalister. Anken ble nektet fremmet, både hva gjelder den private straffesaken og det sivile søksmålet.

To EMD-avgjørelser i medienes favør

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i dag avsagt dom i to viktige saker om forholdet mellom privatliv og presse. Begge avgjørelsene gikk i medienes favør.