Nyheter

Giske får kniven på strupen

Sivilombudsmannen er lei av at næringsminister Trond Giske somler med å utlevere et talemanuskript som en journalist har bedt om innsyn i. Nå får statsråden frist til tirsdag med å levere manuskriptet til ombudsmannen.

160 mediefolk til fengslingsmøtet

Det er akkreditert totalt 160 journalister, fotografer, teknikere og tegnere til mandagens fengslingsmøte i Behring Breivik-saken.

Treholt-innsyn ferdig forberedt

PST har nå sendt sitt siste prosesskriv til Høyesterett, i forbindelse med spørsmålet om mediene skal gis tilgang til lydbåndopptakene fra den rettslige behandlingen av Treholt-saken i 1985.

Elektronisk postjournal "gjenåpnet" i dag

EPJ (Elektronisk postjournal) som helt siden 1993 var et prøveprosjekt for tilgjengeliggjøring av statlige postjournaler på Internett, er nå åpnet igjen – men fortsatt for en lukket gruppe av mediefolk og forskere.

Redaktør-trusler til lagmannsretten

Dommen i saken hvor den tidligere redaktøren i Frolendingen, Olav Svaland, ble utsatt for trusler fra en privatperson kommer opp til ankebehandling i Agder lagmannsrett 7. februar. Påtalemyndigheten mener tingrettsdommen - en bot på kr 8000 - er for mild.

Syv brudd - åtte "frifinnelser" i PFU

15 saker fikk full behandling på årets første PFU-møte tirsdag 24. januar. Syv saker endte med brudd på god presseskikk, åtte saker endte med ikke brudd.

Skal utrede dokumenter på nett

Som et ledd i arbeidet med å se på mulig videreutvikling av Offentlig elektronisk postjournal (OEP), skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utrede spørsmål knyttet til offentliggjøring av fulltekstdokumenter i statsforvaltningen på nett.