Nyheter

Treholt-innsyn ferdig forberedt

PST har nå sendt sitt siste prosesskriv til Høyesterett, i forbindelse med spørsmålet om mediene skal gis tilgang til lydbåndopptakene fra den rettslige behandlingen av Treholt-saken i 1985.

Elektronisk postjournal "gjenåpnet" i dag

EPJ (Elektronisk postjournal) som helt siden 1993 var et prøveprosjekt for tilgjengeliggjøring av statlige postjournaler på Internett, er nå åpnet igjen – men fortsatt for en lukket gruppe av mediefolk og forskere.

Redaktør-trusler til lagmannsretten

Dommen i saken hvor den tidligere redaktøren i Frolendingen, Olav Svaland, ble utsatt for trusler fra en privatperson kommer opp til ankebehandling i Agder lagmannsrett 7. februar. Påtalemyndigheten mener tingrettsdommen - en bot på kr 8000 - er for mild.

Syv brudd - åtte "frifinnelser" i PFU

15 saker fikk full behandling på årets første PFU-møte tirsdag 24. januar. Syv saker endte med brudd på god presseskikk, åtte saker endte med ikke brudd.

Skal utrede dokumenter på nett

Som et ledd i arbeidet med å se på mulig videreutvikling av Offentlig elektronisk postjournal (OEP), skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utrede spørsmål knyttet til offentliggjøring av fulltekstdokumenter i statsforvaltningen på nett.

Purrer på åpenhet i Norsk Tipping

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg er utålmodige etter å få Norsk Tipping til å følge offentlighetsloven. Nå purrer de på en bebudet utredning.

Knepen Hegnar-seier mot Danielsen om tilsvarsrett

Borgarting lagmannsrett har frikjent redaktør Trygve Hegnar i en privat streffasak reist av advokat Per Danielsen, med bakgrunn i at Hegnar nektet å publisere et tilsvar fra Danielsen i Kapital. Rett til tilsvar til anførsler av faktisk art er fastsatt i straffeloven §430, men fordi Danielsens innlegg gikk ut over rammen som loven trekker opp, ble Hegnar frifunnet.

Går i rette med PST

"I denne saken har PST ikke på noe tidspunkt gitt en eneste relevant begrunnelse for hvorfor det i dag skal være nødvendig å nekte innsyn". Det skriver NRKs advokat Ane Stokland, på vegne av NRK, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og 15 av de største nyhetsredaksjonene, i det siste prosesskrivet til Høyesteretts ankeutvalg, i forbindelse med striden om frigivelse av lydbåndopptakene fra Treholt-saken i 1985.

Krav om Berserk-stopp avvist igjen

Borgarting lagmannsrett har kommet til samme avgjørelse som Oslo tingrett, og avviser kravet fra enkelte av de pårørende om å stanse TVNorge-serien "Berserk mot Sydpolen". Premieren går dermed som planlagt i kveld klokka 20.30.