Nyheter

Tom Hetland nytt IPI-styremedlem

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, ble i dag, mandag, valgt som ett av åtte nye styremedlemmer i International Press Institute (IPI), på foreningens årsmøte, som i disse dager avvikles i Taiwan.

Må fjerne lenker til artikler om bryggerier

Bryggeri- og drikkevareforeningen har fått pålegg fra Helsedirektoratet om å fjerne fire lenker på foreningens hjemmeside. Lenkene fører til fire ulike redaksjonelle artikler om lokale bryggerier i Norge.

Redaktør saksøker egen avis

I forbindelse med den pågående striden i avisen Frolendingen i Aust-Agder, har den tidligere redaktøren, Olav Savland, sendt ut en pressemelding, hvor han uttrykker at en arbeidsrettssak nå trolig er eneste utgang på konflikten med avisens styre.

Prinsipiell skepsis til listeføring

I likhet med høringsuttalelsen fra 2007, har Norsk Redaktørforening (NR) også denne gang meldt sine prinsipielle betenkeligheter mot regjeringens forslag om listeføring av begivenheter som skal sendes på riksdekkende, betalingsfrie tv-kanaler.

Innskjerper regler for ransaking av journalister

I et brev til landets politmestre har Politidirektoratet innskjerpet hvilke begrensninger som gjelder ved ransaking av journalister i forbindelse med sikkerhetskontroll, blant annet knyttet til rettssaker.

Vil ha møte om nødnettet og mediene

De statlige nødetatene, med Politidirektoratet i spissen, vil nå ha et møte med medieorganisasjonene, for å diskutere konsekvensene av det nye nødnettet.

Mediene får adgang til neste fengslingsmøte

Oslo tingrett har i dag besluttet at neste fengslingsmøte i terrorsaken, som skal holdes mandag 19. september, også skal holdes for lukkede dører - men med adgang for pressen med referatforbud.