Nyheter

Stortinget behandler innsyn og fotoforbud i dag

På dagsorden til Stortingets møte i dag står to saker av interesse for mediefolk: Justisdepartementets ”hasteforslag” om å gi unntaksadgang i offentlighetsloven for innsyn i lønnsslipper for offentlig ansatte, og for fødselsnumre og representantforslaget fra noen Frp-representanter om å endre domstollovens regel om opptaksforbud for foto, film og kringkasting fra straffesaker.

NR etterlyser tekstreklame-eksempler

NRs tekstreklameutvalg er i full gang med sitt arbeid og etterlyser nå eksempler på ulike former for tekstreklame. Her kan alle medlemmer bidra!

Justiskomiteen vil unnta fødselsnumre fra innsyn

Stortingets justiskomite har ingen motforestillinger til forslaget om å endre offentlighetsloven, slik at fødselsnummer skal kunne unntas fra innsyn, og det samme gjelder innsyn i lønnsutbetalinger og trekk, når det på annen måte gis innsyn i bruttolønn.

Bare Frp vil endre fotoforbud i domstolene nå

Bare Fremskrittspartiets medlemmer i Justiskomiteen har støttet et forslag fra egne partifeller om å endre opptaks- og fotoforbudet i domstolloven § 131a. Forslaget ble fremmet i mai i år og komiteens innstilling i saken er framlagt i dag.

Behring Breivik møter personlig

Anders Behring Breivik skal avhøres i tingrettssalen og for åpne dører når det er nytt fengslingsmøte mandag.

Søknadsfrist for NR-stipendier i 2012 er 1.12.2011

Som vanlig er det frist 1. desember 2011 for å søke stipend fra Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond for neste år, og nå kunngjør vi blant annet stipendiene til internasjonale kongresser og konferanser i første halvår 2012.