Nyheter

Kritiserer politiet for manglende åpenhet

Norsk Redaktørforening har bedt om et møte med  Riksadvokaten og politidirektoratet på bakgrunn av saker der politiet nekter mediene innsyn i avdødes navn i drapssaker. 

Roste mediene for korona-dekningen

Både Camilla Stoltenberg og Kristin Clemet hadde mye godt å si om redaktørstyrte mediers dekning av korona-krisen. Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO mener pressen stilte for få kritiske spørsmål til myndighetene i starten av epidemien. Se opptak fra Oslo Redaktørforenings debatt her.

Bekymret for sikkerheten til pakistansk journalist

Norsk Redaktørforening og International Press Institute (IPI) har i sommer engasjert seg i sikkerheten til en pakistansk frilansjournalist som oppholder seg i Norge og sendt brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (bildet) og den pakistanske ambassaden til Norge. 

Tar Riksadvokaten til Høyesterett

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang tar nå striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett

NPs generalsekretær møtte Koronakommisjonen 

Torsdag deltok generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund på møte med Koronakommisjonen. Floberghagen la fram fem hovedutfordringer for mediene som meldte seg under pandemien.

Justerer kompensasjonsordningen til mediene

Etter innspill fra mediebransjen justerer Kulturdepartementet kompensasjonsordningen slik at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke. Perioden er justert til å vare fra 15. mars til og med 30. juni. 

Vi foreslår verdikort på journalistikk

Økonomiske skilnadar bør ikkje stå i vegen for innbyggjarane si moglegheit til å ta informerte val. Derfor bør politikarane legge til rette for ei ordning som gir alle tilgang til minst eitt redaktørstyrt, journalistisk medium frå sitt nærområde, skriver styreleiar i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg og nestleiar i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad i denne kronikken.

Samlet budsjettutspill fra mediebransjen 

Medieorganisasjonene ber om nye, brede tiltak til mediebransjen og mener bransjens utfordringer er ytterligere forsterket av korona-epidemien. - Det er viktig at politikerne allerede nå forstår behovet for å styrke støttetiltakene for mediene, også når koronakrisen forhåpentligvis går over. Krisen vil trolig skape varige strukturendringer i samfunnet, endringer som også påvirker medieøkonomien. I tillegg har krisen forsterket negative trender som allerede var i gang, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.