Nyheter

Høring om forslaget til statsbudsjett

NRs generalsekretær Arne Jensen uttrykte tilfredshet med økningen i mediestøtten på høringen i Familie- og kulturkomiteen mandag. Samtidig minnet han om den krevende situasjonen mediene befinner seg og ba om at Fagpressen må få en momsordning som er tilpasset 2019 og ikke 1919.

Høstmøtet 2019 - her er programmet

Kildedebatt, ny teknologi, selvmordsdekning, kulturendringer, ledelse og journalistiske blindsoner er noen av temaene på NRs høstmøte i Tromsø 7.-8. november. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Her er programmet:

Aksjonærregisteret via NR

Norsk Redaktørforening har publisert aksjonærregisteret for årsskiftet 2018/2019 på våre sider - i ulike formater.

- Gledelig justering av mediestøtten

-  Det er gledelig at vi nå får en oppjustering av mediestøtten og et ekstra løft for lokalavisene. Det sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

NRK inviterer til podkastkurs

Planlegger du å lage podcast, spør NRKs podkastsjef Vilde Batzer og byr på en nyttig dag for bransjekolleger som vil å legge turen til NRK i Trondheim onsdag 5. februar.

Frykter at "åpenhetsutvalget" bidrar til mer lukket offentlighet

Taushetsplikten kan bli utvidet, og mulighetene for visse typer journalistikk på offentlig institusjoner kan bli vanskeligere dersom forslagene fra det såkalte åpenhetsutvalget blir en realitet. Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK er positive til deler av utredningen, men har også flere kritiske merknader i sine høringsuttalelser om NOU-en "Åpenhet i grenseland".

Opphevet forbud mot gjengivelse

Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Sogn og Fjordane tingrett om referatforbud i forbindelse med en sak om gruppevoldtekt.

Kritisk til universell utforming

Norsk Redaktørforening er kritisk til at regelverket om universell utforming gjøres gjeldende for de redaktørstyrte medienes nettpublikasjoner. NR mener dette "vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet."

Bekymret for kildevernet

Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er bekymret for at nye regler om kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner kan svekke kildevernet.

Nå kan du bestille skattelister

Skattelistene for 2018 legges ut tirsdag 5. november kl 07.00. Fra 20. september kan skattelistene bestilles via samme løsning som i fjor. Frist for bestilling er 25. oktober. NR vil også i år tilby medlemmene å bestille skattebehandlingssystemet taxy.