Nyheter

Craig Silverman til ORs årsmøte

En av verdens ledende eksperter på verifikasjon av fakta og avsløring av falske nyheter, Craig Silverman, kommer til Oslo Redaktørforenings årsmøte 5. mars.

Arbeidsrett for redaktører 7. mars

Lær deg reglene for ansettelser, midlertidige ansettelser, lokale forhandlinger og hvordan du håndterer medarbeidere som ikke presterer. 

Feil å lukke budsjettmøte

Vurderinger av hvordan kommunen skal disponere sine ressurser er også av stor allmenn interesse. Dessuten kan den informasjonen de folkevalgte får av administrasjonen og de folkevalgtes spørsmål i slike møter i seg selv ha stor interesse for allmennheten, selv om påvirkningsmulighetene skulle være begrenset. Det skriver Sivilombudsmannen i sin avgjørelse, etter at bydel Vestre Aker i Oslo kommune lukket et budsjettmøte med politikere og byråkrater.

Ny e-tjenestelov får motbør

"Lovforslaget, slik det foreligger, innebærer innføring av et overvåkingsregime av en karakter vi aldri har sett maken til", skriver NR i sin høringsuttalelse til forslaget til lov om etterretningstjenesten. NR frykter at kildevernet vil bli skadelidende.

Finans tilbake til fortiden

Fra hvilket århundre og fra hvilken galakse er det Skattedirektoratet henter sine referanser og sin forståelse av dagens medievirkelighet, spør NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert i Dagens Næringsliv 14. februar.

Har du laget Årets avistegning?

Prisen Årets avistegning blir delt ut annet hvert år av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening i fellesskap. Kanskje er det ditt bidrag som går til topps i 2019?

Delte ut halvannen million til stipender og prosjekter

NRs vederlagsfond delte ut 16 stipend til deltakelse på internasjonale konferanser og åtte studiestipend i januar. Totalt innvilget vederlagsfondets styre drøyt 1,6 millioner kroner til ulike faglige aktiviteter.