Nyheter

Velkomstseminar 31. august

Det blir nytt seminar for ferske medlemmer torsdag 31. august. Her blir du kjent med både Redaktørforeningen og andre nye redaktører!

Krever åpenhet om Finanstilsynets styreprotokoller

Protokollene fra møtene i Finanstilsynets styre må som utgangspunkt være åpne for innsyn. Det skriver Redaktørforeningen i sitt høringssvar til ny lov om Finanstilsynet. Mindretallet i utvalget som har utarbeidet utredningen argumenterer for at styreprotokollene er å betrakte som organinterne dokumenter, noe NR protesterer på.

Her er mediejuridisk oppsummering for 2022 og hittil i 2023

2022 ble et spesielt medierettslig år. For første gang på flere tiår ble det ikke igangsatt et eneste nytt søksmål mot norske medier for ærekrenkelser eller krenkelse av privatlivets fred. Slik starter den medierettslige rapporten for 2022 og starten på 2023 som er utarbeidet av NRs seniorrådgiver Arne Jensen. 

Her er medieetisk rapport for 2021 og 2022

NR-sekretariatet har sett nærmere på PFU-statistikken og viktige presseetiske spørsmål som ble diskutert i 2021 og 2022. Les mer om 4.17-fellelser, verdien av minnelig ordning og hvordan man unngår 4.14-fella her.

Gjør som disse redaktørene – søk stipend!

Felles for disse redaktørene er at de alle er tildelt stipender fra NRs vederlagsfond de siste årene. Nå kan du også søke stipend til studier eller internasjonale konferanser høsten 2023. Søknadsfristen er 12. juni.

Minneord om Hjalmar Kielland: En ruvende redaktør

Han var Norges eldste fungerende redaktør med et 65 år langt redaktørliv og nær 91 leveår. Den betydningen Hjalmar Kielland har hatt for Groruddalen, forteller alt om hvor viktig lokalavisredaktøren kan være.

Gjenopplev Medieleder 2023 her

Her finner du opptak fra de ulike sesjonene på Medieleder 2023 og NRs landsmøte som ble holdt i Bergen 10. mai.