Nyheter

- Viktig for journalistikken

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) har nå levert sitt støtteskriv i Lovdatasaken til Borgarting lagmannsrett. - Saken er prinsipielt viktig, men den er også viktig for journalistikken, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Samlet protest mot fotorestriksjoner

Samtlige presseorganisasjoner stiller seg bak den redaksjonelle protesten mot fotorestriksjoner på indiebandet Bon Ivers konsert i Oslo Spektrum tirsdag 30. oktober. Arrangørene tillot ikke pressefotografer å fotografere fra konserten. I stedet ble man tilbudt bilder fra en innleid fotograf. 
NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, Aftenposten og Pressefotografenes Klubb kom med en uttalelse som presseorganisasjonene støttet opp om. 

Her er høstmøteprogrammet

Hvordan takle politiets twitterpoesi og hvordan øke tilliten blant publikum? Er det greit å slå sammen redaktørfunksjoner? Få med deg disse debattene og få lynkurs i graveledelse, tech og datavisualisering på høstmøtet. Her er komplett program.

Vil åpne samesaker

Norsk Redaktørforening vil fjerne den særskilte unntakshjemmelen i offentleglova for dokumenter i konsultasjonssaker mellom norske myndigheter og Sametinget.

- Ikke vær «gnitne»

- Det er mye livsmot i norske redaktører, og de er entusiastiske på journalistikkens vegne. Men det ville vært fint om myndighetene da ikke er «gnitne» når man skal vedta statsbudsjettet, sa NRs generalsekretær under Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet mandag. 

Får Fritt Ords honnør

Fritt Ords Honnør tildeles journalist og forfatter Odd Isungset (63) for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Støtter Rettspraksis.no

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) går nå inn med felles formell støtte til Rettspraksis.no i forbindelse med søksmålet fra Stiftelsen Lovdata.

Avviste anke mot TV 2

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra det internasjonale kosttilskuddselskapet PM International og deres norske avdeling i forbindelse med et søksmål mot TV 2.