Nyheter

Her er NRs veileder om bruk av appen Smittestopp

7 råd om Smittestopp og kildevernet, en oversikt over hvordan appen virker og hvilke problemstillingen tjenesten reiser opp mot kilde- og personvernet, et eget kapittel om kildevernet og eksempler på interne råd fra redaksjonene. Det er innholdet i NRs ferske veileder.

Ber Høie om hjelp til tilgang til helseforetakene

Norsk Redaktørforening har i et eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om bistand, slik at mediene kan få tilgang til helseforetakene for å få laget reportasjer i forbindelse med korona-epidemien.

- Frykter for kildevernet

- Vi frykter at denne loven reelt sett vil svekke kildevernet og medføre at flere vil bli engstelige for å snakke med journalister, sier NRs generalsekretær, etter at regjeringen i dag presenterte nytt forslag til lov for etterretningstjenesten.

Reagerer mot Skatteetaten

Både Fagpressen og Norsk Redaktørforening reagerer på at Skatteetaten tilsynelatende vil ha omkamp om digitalt momsfritak for dybdemediene.

Manshaus-saken på nett?

Rettssaken mot den terrorsiktede Philip Manshaus starter i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Norsk Redaktørforening har bedt om saken tilrettelegges for pressen via digitale hjelpemidler.

Vil dekke rekrutt-samling

Norsk Redaktørforening reagerer på at Sjøforsvaret nekter mediene å dekke innrykket av 900 rekrutter i Stavanger søndag.

Kritisk til veileder

En interdepartemental gruppe har nylig lansert en egen veileder om dokumentinnsyn i forbindelse med korona-epidemien. - Et opplegg for hemmelighold, sier NRs generalsekretær.

Skaff deg kunnskap om smittestopp-appen – og lag gjerne egne råd til din redaksjon

Norsk Redaktørforening vil anbefale redaktørene å sette seg grundig inn i kildevern-problemstillinger knyttet til den nye appen Smittestopp som ble lansert i dag. Lag gjerne egne anbefalinger til redaksjonelle medarbeidere og vær særlig oppmerksom på journalister som har - og kan tenkes å ha – fortrolige kildesamtaler. Når vi har sett nærmere på appen, vil vi kunne komme med en mer detaljert veileder.

Det er viktigere enn noen gang: #takkfortilliten

Takk til alle dere som bidrar, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben vår. Takk til dere som åpner opp og deler informasjon. Takk for tips og for sterke meninger. Takk til deg som abonnerer. #takkfortilliten

En takk til publikum – og til dere

Journalistikk har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Det viser trafikktallene rundt omkring i mediehus over hele landet. Vi er dypt imponert over innsatsen og vet at dere er mange som strekker dere langt for å informere, forklare og stille spørsmål - og sørge for at dette når fram til publikum. For å takke alle de som bidrar til at mediene kan gjøre jobben sin, ber vi deg bli med på denne kampanjen.