Nyheter

Fikk Den store journalistprisen for "Glidens pris"

Vinnerne av den store journalistprisen 2020 er Dagbladets Siri Gedde-Dahl, Bernt Jakob Oksnes, John Rasmussen og Torgeir Krokfjord. De vinner prisen for sitt arbeid med artikkelserien “Glidens pris”.

Tar Riksadvokaten til lagmannsretten

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

#jegvilvite

NR og de øvrige medieorganisasjonene oppfordrer redaksjonene til å dele emneknaggene #jegvilvite #egvilvite og #munhàlidandiehtit.

Bekymret for sikkerheten til journalister

Sammen med Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening sendt brev om ivaretakelse av journalisters helse i forbindelse med Hagen-saken. Bakgrunnen er situasjonen som oppsto etter fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett onsdag, der journalister og fotografer ble stående tettpakket utenfor rettslokalet for å intervjue Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, etter møtet. Brevet er sendt til tingretten, politiet, Domstoladministrasjonen og advokat Holden.

Stipender kan overføres til neste år

Mange av de som har mottatt stipender fra Norsk Redaktørforenings vederlagsfond opplever at konferansene de skulle delta på er avlyst eller utsatt. Også de som har fått stipender til individuelle studier kan få problemer med gjennomføringen, på grunn av reiserestriksjoner eller andre begrensninger. Vederlagsfondets styre har derfor vedtatt noen prinsipper for håndtering av stipendmottakere som rammes av korona-krisen.

Markerer Pressefrihetens Dag med debatt

Hvordan står det til med pressefriheten i Europa og verden for øvrig? TV 2 Nyhetskanalen arrangerer debatt på Pressefrihetens dag søndag 3. mai kl 10.

Her er NRs veileder om bruk av appen Smittestopp

7 råd om Smittestopp og kildevernet, en oversikt over hvordan appen virker og hvilke problemstillingen tjenesten reiser opp mot kilde- og personvernet, et eget kapittel om kildevernet og eksempler på interne råd fra redaksjonene. Det er innholdet i NRs ferske veileder.

Ber Høie om hjelp til tilgang til helseforetakene

Norsk Redaktørforening har i et eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om bistand, slik at mediene kan få tilgang til helseforetakene for å få laget reportasjer i forbindelse med korona-epidemien.

- Frykter for kildevernet

- Vi frykter at denne loven reelt sett vil svekke kildevernet og medføre at flere vil bli engstelige for å snakke med journalister, sier NRs generalsekretær, etter at regjeringen i dag presenterte nytt forslag til lov for etterretningstjenesten.