Nyheter

Stortinget vil ha egen mediestøtte

I en merknad til de krisepakkene som vedtas i dag ber Stortinget regjeringen om raskt å komme opp med en egen kompensasjonsordning for mediene.

Helsedirektoratets svar på manglende åpenhet

Helsedirektoratet understreker behovet for informasjon til befolkningen, men påpeker også viktigheten av å ivareta pasientenes personvern i sitt svar til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Følger opp støtte til reklame-innstramming

I et skriftlig høringsinnspill til Stortingets kulturkomite følger Norsk Redaktørforening opp sin høringsuttalelse fra i fjor og støtter forslagene til endringer av kringkastingsloven. Hensikten er å få likebehandling knyttet til forbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i det norske markedet.

Ber om at fagpressen får digital nullmoms straks

Norsk Redaktørforening er positiv til at det gjøres endringer i mva-reglene, slik det digitale fritaket også gjelder dybde- og nisjejournalistikken i fagpressen. I høringsuttalelsen avgitt 31. mars ber NR om at ikrafttredelsen fremskyndes.

Ber nok en gang Helsedirektoratet rydde opp

18. mars sendte NR og NP brev til Helsedirektoratet om informasjon om korona-smittede. Siden direktoratet ikke har besvart henvendelsen har presseorganisasjonene purret på denne. I brevet ber de Helsedirektoratet snarest ta grep overfor helseforetakene.

Kommunene langt åpnere om koronadødsfall enn helseforetakene

«Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde», hevder helseforetakene. Og frarøver samtidig offentligheten viktig, relevant og helt lovlig informasjon, skriver Arne Jensen og Kjelling Nybø i en kronikk først publisert i VG.

Bekymret for smittefare under pressekonferanser

Sammen med NTB og Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening sendt brev til SMK, departementene og helsemyndighetene om avvikling av pressekonferanser under korona-epidemien. Her ber de om at pressekonferanser i større grad holdes utendørs eller i større rom.

Mediebransjen med samlet forslag til hastetiltak

Medieorganisasjonene står sammen for å sikre den frie og uavhengige journalistikken under og etter koronakrisen. Torsdag sendte organisasjonene et felles brev til Stortinget med forslag til hastetiltak.

Reagerer på at Helsedirektoratet nektet å strømme pressebrief

Journalister utenfor Oslo fikk ikke tilgang til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets presseorientering tirsdag. Sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag, skrev NR brev til Helsedirektoratet om hendelsen, og i etterkant har direktoratet tatt selvkritikk.

Ber kulturministeren om krisehjelp til mediebransjen

Sammen med de andre medieorganisasjonene, jobber Norsk Redaktørforening for økt støtte slik at mediene kan fortsette å produsere fri og uavhengig journalistikk under og etter koronakrisen. Torsdag understreket NRs ledelse alvoret i brev til kulturministeren og på kronikkplass i flere medier.