Nyheter

Gjenopplev viktige faglige debatter fra 2018

Her har vi samlet lenker til alle NR-arrangementer som ble filmet i 2018 -høstmøtet, Medieleder 2018/vårmøtet, OR-debatt om #metoo-dekningen, NRK, sponsing og varslervern og møtet med Alan Rusbridger.

Ga råd om tilskuddsordning til Oslo-medier

Oslo bystyre har vedtatt en forsøksordning med tilskudd til medier. NR og øvrige presseorganisasjoner mener det er positivt at Oslo kommune er engasjert i manglende offentlig oppmerksomhet rundt Oslo kommune, men advarer mot en ordning der det blir for kort vei mellom de som bevilger og de som mottar støtte.

Tapte mot Lovdata - igjen

Initiativtakerne til nettstedet Rettspraksis.no tapte ankesaken mot Lovdata i Borgarting lagmannsrett. Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) er såkalte rettshjelpere for Rettspraksis.no og leverte et eget støtteskriv i forbindelse med ankesaken.

Nye sivilforsvarsregler til våren

I et svarbrev til Norsk Redaktørforening kaller justisminister Tor Mikkel Wara dagens regler om fritak for tjeneste i Sivilforsvaret for "utdaterte". Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring til våren.

- Et register over rettighetshavere erstatter ikke aksjonærregisteret

Et rettighetshaverregister vil ikke kunne erstatte et digitalt og oppdatert aksjonærregister. Derfor er vi glade for at næringkomiteen har understreket at arbeidet med et oppdatert aksjonærregister fortsetter. Det påpekte Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i høring i Stortingets Finanskomite torsdag. 

Postaksjon i regi av NR

Norsk Redaktørforening, og flere av regionforeningene, har den siste uken sendt åpne brev til regjering og stortingsrepresentanter, med ønske om at de sørger for et distribusjonssystem for avisene også i fremtiden.

Klager Wara inn for Sivilombudsmannen

Etter to og et halvt år har medieorganisasjonene ennå ikke fått svar på sin henvendelse om fritak fra sivilforsvarsøvelser for journalister. Nå klager Norsk Redaktørforening (NR) Justisdepartementet inn for Sivilombudsmannen.

Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem

Endelig åpner Politidirektoratet for å erstatte Twitter med en ny informasjonskanal mot mediene. Det haster - for daglig ser vi eksempler på at alvorlige ulykker og kriminalitet blir forbigått i stillhet over hele landet.

Det skriver alle NRs regionledere og fungerende NR-leder Hanna Relling Berg i en kronikk.

ORs julemøte: Trygdekontoret redaktørspessial

Hadia Tajik. Knut Arild Hareide, Berit Svendsen og John Christian Elden er gjester når Thomas Seltzer inviterer til Trygdekontoret med redaktørvri på Ekebergrestauranten 4. desember.