Nyheter

- Halv seier på moms

- Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

NR vil ha eneansvar for redaktøren

Norsk Redaktørforening mener fortsatt at det bør innføres et såkalte eneansvar for redaktører i Norge. NR har også flere andre forslag til justeringer av departementets forslag til medieansvarslov.

Fylkesmann får innsyns-refs

Fylkesmannen i Møre og Romsdal får refs fra Sivilombudsmannen, etter at Tidens Krav reagerte på behandlingen av en innsynsklage.

Kronikk: Tillit til mediene

Vi hører stadig at tilliten til de etablerte mediene er i krise. Men er det riktig, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert av Dagens Næringsliv 19. september.

Pressemelding fra Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforenings styre har i dag behandlet søknad om medlemskap fra Helge Lurås, redaktør i Resett. Et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem.
 

Fikk ikke medhold i anke

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot han og Gjermund Cappelen.

Unngå publiseringstabbene

Trenger du trening i etiske problemstillinger som dukker opp i redaksjonen? Vårt kræsjkurs 16. oktober er en eneste lang treningsøkt i virkelige og tenkte dilemmaer. 

Vil ha hemmelig kalender

Medieorganisasjonene protesterer mot et lovforslag som gjøre statsrådenes møteoversikt og kalendere hemmelige. 

NR vil skjerpe varslervernet

Norsk Redaktørforeningen (NR) støtter forslagene til forsterket varslervern som ble fremmet av et offentlig utvalg tidligere i år. Men NR vil gå enda lengre, særlig når det gjelder offentlig varsling.