Nyheter

Kritisk til mediestøtteråd

I høringsuttalelsen om Lov om mediestøtte uttrykker NR meget stor skepsis til det foreslåtte mediestøtterådet og reagerer på "outsourcingen" av politiske beslutninger og de saksbehandlingsreglene som foreslås. Høringsuttalelsen er undertegnet av NRs styreleder, generalsekretær og alle lederne for NRs ni regionforeninger.

Fikk opphevet navneforbud

Etter anke fra Norsk Redaktørforening har Nedre Romerike tingrett modifisert et anonymiseringspåbud i en sedelighetssak, slik at det ikke lenger er forbudt å identifisere den domfelte.

Tidens Krav vant frem i innsynssak

En klage til Sivilombudsmannen sørget for at Tidens Krav fikk innsyn i viktig underlagsdokumentasjon i forbindelse med regjeringens beslutning om lokalisering av et nasjonalt eldreombud.

VG, NJ og NR saksøker Riksadvokaten

Sammen med Norsk Journalistlag og VG, går NR til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

- Vi må fortsette jobben med å skape trygge arbeidsplasser for alle

- Resultatene av undersøkelsen tyder på at mediebransjen er mer bevisst på å forebygge seksuell trakassering. Færre rapporterer om seksuell trakassering, flere kjenner til varslingsregler og flere velger å varsle om seksuell trakassering. Men resultatene må ikke bli en sovepute for bransjen. For norske redaktører er det viktig å skape redaksjonelle miljøer hvor det er trygt for alle.

Færre rapporterer om seksuell trakassering

2 prosent av de som har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i norsk mediebransje, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Av det totale utvalget utgjør dette 96 personer, av disse er 80 prosent kvinner. Det er en lavere andel enn i 2017 da 3 prosent oppga at de var blitt seksuelt trakassert.

Se opptak fra kildedebatt

15. januar arrangerte Oslo Redaktørforening debatt om forholdet mellom journalister og de mektigste kildene i samarbeid med Oslo Journalistklubb og Kommunikasjonsforeningen. Se opptak her.

Delte ut stipender

Styret i Norsk Redaktørforenings vederlagsfond har delt ut tilsammen 20 individuelle stipender til søknadsberettigede redaktører.

Debatt: Er de mektigste kildene blitt mektigere?

Med utgangspunkt i Kildeutvalgets rapport inviterer Oslo Redaktørforening, Oslo Journalistklubb og Kommunikasjonsforeningen til åpent debattmøte om forholdet mellom mediene og de mest erfarne kildene 15. januar kl 18.