Nyheter

Krenkelser er for mennesker

Karikering, harselering og forhåning av makten og maktens symboler er demokratiets sikkerhetsventil. Krenkelser er forbeholdt mennesker, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen og ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i en kronikk.

VG-saken til Høyesterett

VGs klage på manglende innsyn i den såkalte våpendokumentsaken får nå full behandling i Høyesterett.

Høstmøtet og Nxt Media – nå kan du melde deg på

I år blir NRs høstmøte både et digitalt og fysisk arrangement. Sammen med Nxt Media bygger vi et studio på Trondheims innovasjons-scene DIGS. Sentrale temaer blir kriseledelse, datasikkerhet og kunstig intelligens i journalistikken.

Kritiserer politiet for manglende åpenhet

Norsk Redaktørforening har bedt om et møte med  Riksadvokaten og politidirektoratet på bakgrunn av saker der politiet nekter mediene innsyn i avdødes navn i drapssaker. 

Roste mediene for korona-dekningen

Både Camilla Stoltenberg og Kristin Clemet hadde mye godt å si om redaktørstyrte mediers dekning av korona-krisen. Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO mener pressen stilte for få kritiske spørsmål til myndighetene i starten av epidemien. Se opptak fra Oslo Redaktørforenings debatt her.

Bekymret for sikkerheten til pakistansk journalist

Norsk Redaktørforening og International Press Institute (IPI) har i sommer engasjert seg i sikkerheten til en pakistansk frilansjournalist som oppholder seg i Norge og sendt brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (bildet) og den pakistanske ambassaden til Norge. 

Tar Riksadvokaten til Høyesterett

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang tar nå striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett

NPs generalsekretær møtte Koronakommisjonen 

Torsdag deltok generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund på møte med Koronakommisjonen. Floberghagen la fram fem hovedutfordringer for mediene som meldte seg under pandemien.