Nyheter

Hotline episode 2: Slik unngår du 4.14-fella!

I andre episode av NRs podkast "Hotline" tar vi for oss verstingen på PFU-statistikken - samtidig imøtegåelse. PFU-leder Anne Weider Aasen (TV 2), redaktør i Moss Dagblad og Demokraten, Henriette Ydse Krogstad og NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk er gjester. 

- Viktig at mediene er kritisk samfunnsfunksjon

På høring i Stortingets justiskomite om samfunnssikkerhet 19. januar understreket presseorganisasjonene at offentlighetsprinsippet om innsyn og åpenhet må inn i beredskapsplaner for kommende kriser, at offentlige organer og domstoler må få utstyr som sikrer møteoffentlighet og at mediene må defineres som kritisk samfunnsfunksjon.

NR, NJ og NP: - Tillit til mediene er tillit til demokratiet

Norsk Redaktørforening har sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag sendt en uttalelse til den amerikanske ambassaden i Oslo i forbindelse med onsdagens angrep på journalister i USA. "Makthaveres angrep på journalister – enten det skjer med ord eller ved maktmisbruk – er også et angrep mot demokratiet" heter det i uttalelsen.

Reagerer mot ny valglov

Norsk Redaktørforening (NR) reagerer sterkt på forslaget til ny valglov. Forslaget vil gi større rom for spekulasjoner, og begrense de redaktørstyrte medienes muligheter til å gi kvalitetssikret informasjon, mener NR. 

Ny Vær Varsom-plakat

Den nye Vær Varsom-plakaten trådte i kraft ved årsskiftet, etter at styret i Norsk Presseforbund vedtok den siste endringen per epost.

Kurs for fagpresseredaktører

Er du redaktør i fagpressen? På dette digitale kurset 26. januar får du en innføring i redaktøransvaret, og hvilke viktige verktøy du har som redaktør. Du får hjelp til å tydeliggjøre ditt redaksjonelle prosjekt og gode råd om hvordan du klargjør redaktørrollen overfor eierne dine.

Nå får du NRs hotline som podkast

Da Norsk Redaktørforening bestemte seg for å lansere podkast, var navnet gitt. Det måtte bli «hotline». Lytt til pilotepisoden her.

Sterke tillitstall for nyhetsmediene

En fersk undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Nordiske Mediedager viser at befolkningen har stor tillit til norske nyhetsmediers formidling av informasjon om koronakrisen.

Vedtok fem endringer i Vær Varsom-plakaten

Norsk Presseforbunds styre har i dag vedtatt endringer i fem punkter i Vær Varsom-plakaten. Det arbeides videre med ordlyden i punkt 3.9, og målet er at alle endringene skal kunne være klare og tre i kraft innen første PFU-møte i januar 2021.