Nyheter

Nei til fotorestriksjoner

Norske medieorganisasjoner er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer.

Slik blir det "nye" PFU

To nye faste medlemmer og ett nytt varamedlem fra allmennheten og tre nye varamedlemmer fra pressen. Slik blir det nye PFU. 

Mediepolitikk og varslervern på Mediebåten

Medieorganisasjonene inviterer i år til to debatter under Arendalsuka. Bli med og diskuter viktige temaer knyttet til finansieringen av journalistikken og mulighetene for varsling i arbeidslivet. Begge debattene finner sted på Mediebåten i Pollen.

Bekymret over forslag om endret postfrekvens

Nordnorsk Redaktørforening og Nordnorsk Medieforening har sendt brev til Nordlandsbenken, Tromsbenken og Finnmarksbenken. De er sterkt bekymret over de negative konsekvensene som endret frekvens på postombæringen vil få for avisabonnenter i distriktene. 

Hemmelige medisinpriser

Medieorganisasjonene er sterkt kritiske til at enhetspriser på medisin nå skal hemmeligholdes. Et statlig utvalg har sett på hvordan hemmeligholdet skal gjennomføres, men medieorganisasjonenes høringsuttalelse problematiserer prinsippet som er lagt til grunn.

Støttet lærernes markering for ytringsfrihet

– En av de største farene i tida vi lever i, er ikke at vi er rasende uenige, men at vi ikke tør si hverandre imot, sa assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening i sin appell under læreraksjonen for ytringsfrihet tirsdag kveld.

- Ja, vi bør elske uenigheten!

NRs assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø slo et slag for uenigheten og ytringsfriheten i sin tale etter borgertoget i hjembyen Bodø 17. mai. Les kronikk basert på talen og se opptak her.