Nyheter

Vil dekke rekrutt-samling

Norsk Redaktørforening reagerer på at Sjøforsvaret nekter mediene å dekke innrykket av 900 rekrutter i Stavanger søndag.

Kritisk til veileder

En interdepartemental gruppe har nylig lansert en egen veileder om dokumentinnsyn i forbindelse med korona-epidemien. - Et opplegg for hemmelighold, sier NRs generalsekretær.

Skaff deg kunnskap om smittestopp-appen – og lag gjerne egne råd til din redaksjon

Norsk Redaktørforening vil anbefale redaktørene å sette seg grundig inn i kildevern-problemstillinger knyttet til den nye appen Smittestopp som ble lansert i dag. Lag gjerne egne anbefalinger til redaksjonelle medarbeidere og vær særlig oppmerksom på journalister som har - og kan tenkes å ha – fortrolige kildesamtaler. Når vi har sett nærmere på appen, vil vi kunne komme med en mer detaljert veileder.

Det er viktigere enn noen gang: #takkfortilliten

Takk til alle dere som bidrar, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben vår. Takk til dere som åpner opp og deler informasjon. Takk for tips og for sterke meninger. Takk til deg som abonnerer. #takkfortilliten

En takk til publikum – og til dere

Journalistikk har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Det viser trafikktallene rundt omkring i mediehus over hele landet. Vi er dypt imponert over innsatsen og vet at dere er mange som strekker dere langt for å informere, forklare og stille spørsmål - og sørge for at dette når fram til publikum. For å takke alle de som bidrar til at mediene kan gjøre jobben sin, ber vi deg bli med på denne kampanjen. 

Stortinget vil ha egen mediestøtte

I en merknad til de krisepakkene som vedtas i dag ber Stortinget regjeringen om raskt å komme opp med en egen kompensasjonsordning for mediene.

Helsedirektoratets svar på manglende åpenhet

Helsedirektoratet understreker behovet for informasjon til befolkningen, men påpeker også viktigheten av å ivareta pasientenes personvern i sitt svar til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Følger opp støtte til reklame-innstramming

I et skriftlig høringsinnspill til Stortingets kulturkomite følger Norsk Redaktørforening opp sin høringsuttalelse fra i fjor og støtter forslagene til endringer av kringkastingsloven. Hensikten er å få likebehandling knyttet til forbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i det norske markedet.

Ber om at fagpressen får digital nullmoms straks

Norsk Redaktørforening er positiv til at det gjøres endringer i mva-reglene, slik det digitale fritaket også gjelder dybde- og nisjejournalistikken i fagpressen. I høringsuttalelsen avgitt 31. mars ber NR om at ikrafttredelsen fremskyndes.

Ber nok en gang Helsedirektoratet rydde opp

18. mars sendte NR og NP brev til Helsedirektoratet om informasjon om korona-smittede. Siden direktoratet ikke har besvart henvendelsen har presseorganisasjonene purret på denne. I brevet ber de Helsedirektoratet snarest ta grep overfor helseforetakene.