Nyheter

Samarbeid viktigere enn noen gang

Situasjonen vi står i nå er uvirkelig og setter norske mediehus på prøve. Vi er imponert over innsatsen som blir lagt ned for at innbyggerne skal få riktig og viktig informasjon. Fra tidlig morgen til seint på kveld jobbes det på høygir. Dere skal vite at det er mange som setter pris på dere nå. Det skriver medieorganisasjonene i et felles brev til bransjen.

Her samler vi viktige korona-saker

Her deler Norsk Redaktørforening viktig informasjon i forbindelse med korona-epidemien. Ta kontakt med oss i NR-sekretariatet dersom du lurer på noe. 

Opphevet foto-forelegg

Riksadvokaten har i et vedtak opphevet forelegget som Rita Karlsen og Human Rights Service (HRS) fikk for publisering av et foto tatt utenfor Oslo City. - Viktig avklaring, sier NRs generalsekretær.

Viktig informasjon om fjernmøter

På grunn av korona-epidemien er det nå mange kommuner som vil avholde politiske møter som fjernmøter, enten via telefon eller via Skype, Google Hangout, Microsoft Teams. Whereby eller andre verktøy. Her er gode råd og eksempler på hvordan din redaksjon skal sikre offentligheten tilgang på informasjon fra møtene.

Oslo Redaktørforening utsetter årsmøte og prisutdeling

Tirsdag 10. mars skulle Oslo Redaktørforening arrangert årsmøte, debatt om ytringsfrihet, årsmøtemiddag og utdeling av priser til Årets redaktører i Oslo og Akershus. Mandag kveld valgte imidlertid OR-styret å utsette årsmøtet og prisutdelingen.

Protest mot sameloven

I liket med Sálas - -Samisk aviseier- og forleggerforening - protesterer medieorganisasjonene mot et forslag om å utvide hemmeligholdet rundt konsultasjoner mellom norske myndigheter og samiske interesseorganisasjoner og instanser.

Hvem bør sitte i PFU og PO?

I juni skal styret i Norsk Presseforbund oppnevne medlemmer til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Pressens Offentlighetsutvalg (PO). Har du forslag til kandidater?

Debatt om ytringsfrihet er avlyst

Fire av Ytringsfrihetskommisjonens 18 medlemmer skulle deltatt i debatt på Oslo Redaktørforenings årsmøte. Dessverre måtte debatten avlyses på grunn av korona-epidemien.