Nyheter

Nye sivilforsvarsregler til våren

I et svarbrev til Norsk Redaktørforening kaller justisminister Tor Mikkel Wara dagens regler om fritak for tjeneste i Sivilforsvaret for "utdaterte". Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring til våren.

- Et register over rettighetshavere erstatter ikke aksjonærregisteret

Et rettighetshaverregister vil ikke kunne erstatte et digitalt og oppdatert aksjonærregister. Derfor er vi glade for at næringkomiteen har understreket at arbeidet med et oppdatert aksjonærregister fortsetter. Det påpekte Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i høring i Stortingets Finanskomite torsdag. 

Postaksjon i regi av NR

Norsk Redaktørforening, og flere av regionforeningene, har den siste uken sendt åpne brev til regjering og stortingsrepresentanter, med ønske om at de sørger for et distribusjonssystem for avisene også i fremtiden.

Klager Wara inn for Sivilombudsmannen

Etter to og et halvt år har medieorganisasjonene ennå ikke fått svar på sin henvendelse om fritak fra sivilforsvarsøvelser for journalister. Nå klager Norsk Redaktørforening (NR) Justisdepartementet inn for Sivilombudsmannen.

Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem

Endelig åpner Politidirektoratet for å erstatte Twitter med en ny informasjonskanal mot mediene. Det haster - for daglig ser vi eksempler på at alvorlige ulykker og kriminalitet blir forbigått i stillhet over hele landet.

Det skriver alle NRs regionledere og fungerende NR-leder Hanna Relling Berg i en kronikk.

ORs julemøte: Trygdekontoret redaktørspessial

Hadia Tajik. Knut Arild Hareide, Berit Svendsen og John Christian Elden er gjester når Thomas Seltzer inviterer til Trygdekontoret med redaktørvri på Ekebergrestauranten 4. desember.

Webkurs - forebygging av seksuell trakassering

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening et webkurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. 

Avviste lukkede dører

Hedmarken tingrett avviste onsdag en begjæring om lukkede dører fra tiltalte i den såkalte Jemtland-saken. 

Gjenopplev høstmøtet her

Her samler vi lenker til opptak, presentasjoner og bilder fra høstmøtet 5.-6. november 2018.