Nyheter

Vellykket karrieredag på Nord universitet

16. januar deltok redaktører og journalister fra mediehus i Nord-Norge og Trøndelag på karrieredag på Nord universitet. Der møtte de journaliststudenter fra alle de tre kullene på universitetet. 

Medhold i lagmannsretten: TV 2 må ikke utlevere upublisert materiale

Borgarting lagmannsrett tok TV 2 og Norsk Redaktørforenings anke til følge og satte til side tingrettens avgjørelse. Viaplay får dermed ikke innsyn i interne e-poster og notater om redaksjonelle vurderinger knyttet til TV 2s bruk av utdrag fra Premier League-kamper i nyhetssendinger.

Reagerer på taushet fra sykehusene i nord

Sykehusene i Helse Nord vil fra nyttår ikke lenger gi opplysninger om skadeomfang for enkeltpasienter etter ulykker og andre alvorlige hendelser i samfunnet. Redaktørforeningen reagerer sterkt på den nye praksisen.

Norsk Redaktørforening trer inn som partshjelper for TV 2

I en kjennelse fra Oslo tingrett 29. november kreves det at TV 2 må legge fram interne e-poster og notater om redaksjonelle vurderinger knyttet til bruk av korte utdrag fra Premier League-kamper i TV 2s nyhetssendinger. TV 2 har anket kjennelsen, fordi et pålegg om å utlevere dokumentene vil være i strid med ytrings- og pressefriheten. Norsk Redaktørforening har besluttet å tre inn som partshjelper for TV 2.

Fra nyttår blir det bare brudd eller ikke brudd i PFU

Styret i Norsk Presseforbund vedtok fredag 9. desember å bare ha to konklusjoner i Pressens Faglige Utvalg. Konklusjonstypene "samlet vurdering" og "kritikk" skal ikke lenger brukes fra årsskiftet. I tillegg vedtok styret tydeligere krav til publisering av fellende uttalelser. Uttalelsene vil også bli utformet på en mer leseverdig måte. 

Velkommen på velkomstseminar

Torsdag 19. januar ønsker vi velkommen til seminar for nye medlemmer. Frist for påmelding er 13. januar.

Oslo-redaktører møtte elever

Journalistikk og muligheter for unge journalistspirer, var tema da Oslo Redaktørforening og Fyrstikkalleen VGS arrangerte et felles forsøksprosjekt onsdag 23. november. Målet er å informere og inspirere elever til å vurdere journalistyrket.

Opptak fra kurs i opphavsrett

Hvor går grensene for hva du kan sitere fra andre medier og kilder? Hva kan du bruke av bilder fra facebook og instagram? Hvilke videoer kan du embedde?  Her får du tilgang på et kurs som gir deg svaret på disse spørsmålene.