Nyheter

Protest mot sameloven

I liket med Sálas - -Samisk aviseier- og forleggerforening - protesterer medieorganisasjonene mot et forslag om å utvide hemmeligholdet rundt konsultasjoner mellom norske myndigheter og samiske interesseorganisasjoner og instanser.

Hvem bør sitte i PFU og PO?

I juni skal styret i Norsk Presseforbund oppnevne medlemmer til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Pressens Offentlighetsutvalg (PO). Har du forslag til kandidater?

Debatt om ytringsfrihet er avlyst

Fire av Ytringsfrihetskommisjonens 18 medlemmer skulle deltatt i debatt på Oslo Redaktørforenings årsmøte. Dessverre måtte debatten avlyses på grunn av korona-epidemien.

Møtte kulturkomiteen

I forbindelse med Stortingets behandling av den nye medieansvarsloven, møtte medieorganisasjonene og NTB-sjefen deler av kulturkomiteen denne uken.

Avviste navneanke

Eidsivating lagmannsrett har avvist anken fra en voldtektsdømt gynekolog som ville at dommen mot ham bare kan gjengis i anonymisert form. - Viktig kjennelse, sier NRs generalsekretær.

NR støtter klage fra HRS

Norsk Redaktørforening har sendt et brev til Riksadvokaten, hvor de gir full støtte til en klage fra Human Rights Service og Rita Karlsen, etter at de har fått forelegg på henholdsvis 20.000 kroner og 8.000 kroner for publisering av et bilde fra inngangspartiet til Oslo City i oktober 2017.

Eide-saken ved veis ende

Nevrokirurg Per Kristian Eide får ikke fremmet saken mot TV 2 for Høyesterett. Det har Høyesteretts ankeutvalg bestemt. Eide, som i utgangspunktet tok ut stevning mot flere norske medier, har dermed ikke fått ut en eneste krone.