Nyheter

Retten måtte slippe inn journalist

Med begrunnelse om at forsvareren tilhørte risikogruppen for covid 19-smitte, la Dalane tingrett i Egersund opp til å lukke retten fullstendig under hovedforhandlingen i en større underslagsak denne uken. Men en ankeerklæring fra redaktøren i Dalane Tidende og NR, og en lynrask behandling i lagmannsretten, sørget for deltakelse fra journalisten.

Dagbladet-søksmål for åpne dører

Ærekrenkelsessaken mot Dagbladet, som starter i Oslo tingrett mandag, skal gå for åpne dører, men med enkelte begrensninger i referatadgangen, knyttet til saksøkers identitet. Det har Oslo tingrett bestemt.

Vil innskrenke valgdekningen

Flertallet i det utvalget som har laget utkast til ny valglov foreslår å avvikle ordningen med at mediene får tilgang til valgresultater kl 19.30, på valgdagen og dermed kan lage prognoser som er klare når valglokalene stenger kl 21.00. 

Søk stipend innen 15. juni

NRs vederlagsfond lyser ut studiestipender og stipender til internasjonale mediekonferanser høsten 2020. Søknadsfristen er 15. juni.

- Et overvåkingsregime vi aldri har sett maken til

På høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite torsdag, uttrykte Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK meget sterk skepsis til forslaget til ny etterretningslov. Medieorganisasjonene mener lovforslaget innebærer en alvorlig trussel mot kildevernet og medienes kildetilfang og foreslår en rekke konkrete endringer i loven. 

Her er Årets redaktører i Oslo og Akershus 2020

Oslo Redaktørforening har på sitt årsmøte mandag 25. mai 2020, kåret Årets redaktører i Oslo og Akershus. Årets redaktør er Bjørn Kristian Bore, sjefredaktør i Vårt Land. Årets hederspris gikk til Gerhard Helskog, journalist og programskaper i TV 2. Årets nyskaper ble Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør i Rett24. Årets meningsbærer ble Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. 

Bekymret for analysedelen av appen

I et brev til Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, uttrykker NR bekymring for at identifiserende opplysninger knyttet til analysefunksjonen i appen Smittestopp. - Vi mener det vil være en åpenbar risiko for at kildekontakt kan spores i etterkant, heter det i brevet.

Retten lukket dørene

Under behandlingen av straffesaken mot Philip Manshaus avsa Asker og Bærum tingrett onsdag 13. mai kjennelse om å lukke dørene under deler av vitnemålet til tiltaltes far og tante, samt hele forklaringene til hans to brødre. – Overfladisk begrunnelse og feil saksbehandling, sier NRs generalsekretær Arne Jensen, som anket kjennelsen umiddelbart.