Nyheter

Her er forslaget til NRs handlingsplan

Hvilke tiltak bør Norsk Redaktørforening prioritere de neste to årene? Hvordan kan organisasjonen bidra til at du som redaktør får best mulige rammer for å foreta frie, selvstendige og kompetente valg? På NRs landsmøte i Bergen 8. mai skal styrets forslag til handlingsplan for 2019-2021 behandles. 

Årets redaktører 2019 - her er de nominerte

Oslo Redaktørforening kårer hvert år årets redaktør, årets meningsbærer og årets nyskaper i Oslo og Akershus. Prisene deles ut på Oslo Redaktørforenings årsmøtemiddag på Hotel Bristol 5. mars. Her er de nominerte og juryens begrunnelser.

Rekorddeltakelse hos Nordnorsk Redaktørforening

Det var rekorddeltakelse, stort engasjement og god stemning da Nordnorsk Redaktørforening arrangerte årsmøte og faglig samling i Alta 19.-20. februar, i samarbeid med Nordnorsk Medieforening. Nærmere 50 deltakere var påmeldt i det som nå er NRs nest største regionforening (etter Oslo), med rekordmange 88 aktive medlemmer. 

Vil styrke kildevernet

Mens Justisdepartementet i sitt forslag til nye kildevernregler i hovedsak vil videreføre dagens rettstilstand, ønsker medieorganisasjonene å styrke kildevernet.

Craig Silverman til ORs årsmøte

En av verdens ledende eksperter på verifikasjon av fakta og avsløring av falske nyheter, Craig Silverman, kommer til Oslo Redaktørforenings årsmøte 5. mars.

Arbeidsrett for redaktører 7. mars

Lær deg reglene for ansettelser, midlertidige ansettelser, lokale forhandlinger og hvordan du håndterer medarbeidere som ikke presterer. 

Feil å lukke budsjettmøte

Vurderinger av hvordan kommunen skal disponere sine ressurser er også av stor allmenn interesse. Dessuten kan den informasjonen de folkevalgte får av administrasjonen og de folkevalgtes spørsmål i slike møter i seg selv ha stor interesse for allmennheten, selv om påvirkningsmulighetene skulle være begrenset. Det skriver Sivilombudsmannen i sin avgjørelse, etter at bydel Vestre Aker i Oslo kommune lukket et budsjettmøte med politikere og byråkrater.

Ny e-tjenestelov får motbør

"Lovforslaget, slik det foreligger, innebærer innføring av et overvåkingsregime av en karakter vi aldri har sett maken til", skriver NR i sin høringsuttalelse til forslaget til lov om etterretningstjenesten. NR frykter at kildevernet vil bli skadelidende.

Finans tilbake til fortiden

Fra hvilket århundre og fra hvilken galakse er det Skattedirektoratet henter sine referanser og sin forståelse av dagens medievirkelighet, spør NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert i Dagens Næringsliv 14. februar.