Nyheter

Søk stipend innen 15. juni

NRs vederlagsfond lyser ut studiestipender og stipender til internasjonale mediekonferanser høsten 2020. Søknadsfristen er 15. juni.

- Et overvåkingsregime vi aldri har sett maken til

På høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite torsdag, uttrykte Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og NRK meget sterk skepsis til forslaget til ny etterretningslov. Medieorganisasjonene mener lovforslaget innebærer en alvorlig trussel mot kildevernet og medienes kildetilfang og foreslår en rekke konkrete endringer i loven. 

Her er Årets redaktører i Oslo og Akershus 2020

Oslo Redaktørforening har på sitt årsmøte mandag 25. mai 2020, kåret Årets redaktører i Oslo og Akershus. Årets redaktør er Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land. Årets hederspris gikk til Gerhard Helskog, journalist og programskaper i TV 2. Årets nyskaper ble Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør i Rett24. Årets meningsbærer ble Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. 

Bekymret for analysedelen av appen

I et brev til Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, uttrykker NR bekymring for at identifiserende opplysninger knyttet til analysefunksjonen i appen Smittestopp. - Vi mener det vil være en åpenbar risiko for at kildekontakt kan spores i etterkant, heter det i brevet.

Retten lukket dørene

Under behandlingen av straffesaken mot Philip Manshaus avsa Asker og Bærum tingrett onsdag 13. mai kjennelse om å lukke dørene under deler av vitnemålet til tiltaltes far og tante, samt hele forklaringene til hans to brødre. – Overfladisk begrunnelse og feil saksbehandling, sier NRs generalsekretær Arne Jensen, som anket kjennelsen umiddelbart.

Mener mange mediehus vil falle utenfor støtteordningen

- Svært mange vil falle utenfor den foreslåtte kompensasjonsordningen til mediene. En ren annonsekompensasjonsordning er langt mer treffsikker. Dersom man holder fast med den forslåtte ordningen, bør den justeres på flere punkter, sier NRs generalsekretær Arne Jensen etter at forslaget til revidert nasjonalbudsjett er lagt fram

Usikker på om innretningen på mediepakken er god nok

NRs generalsekretær Arne Jensen er glad for at regjeringen endelig kommer med tydelige signaler om at de vil bidra med midler slik at mediebransjen kan opprettholde virksomheten gjennom krisen, men er usikker på hvordan den foreslåtte kompensasjonsordningen vil slå ut for mediebedriiftene

Fikk Den store journalistprisen for "Glidens pris"

Vinnerne av den store journalistprisen 2020 er Dagbladets Siri Gedde-Dahl, Bernt Jakob Oksnes, John Rasmussen og Torgeir Krokfjord. De vinner prisen for sitt arbeid med artikkelserien “Glidens pris”.

Tar Riksadvokaten til lagmannsretten

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang anker kjennelsen fra Oslo tingrett i striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.