Nyheter

Her er høstmøteprogrammet

Hvordan takle politiets twitterpoesi og hvordan øke tilliten blant publikum? Er det greit å slå sammen redaktørfunksjoner? Få med deg disse debattene og få lynkurs i graveledelse, tech og datavisualisering på høstmøtet. Her er komplett program.

Vil åpne samesaker

Norsk Redaktørforening vil fjerne den særskilte unntakshjemmelen i offentleglova for dokumenter i konsultasjonssaker mellom norske myndigheter og Sametinget.

- Ikke vær «gnitne»

- Det er mye livsmot i norske redaktører, og de er entusiastiske på journalistikkens vegne. Men det ville vært fint om myndighetene da ikke er «gnitne» når man skal vedta statsbudsjettet, sa NRs generalsekretær under Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet mandag. 

Får Fritt Ords honnør

Fritt Ords Honnør tildeles journalist og forfatter Odd Isungset (63) for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Støtter Rettspraksis.no

Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) går nå inn med felles formell støtte til Rettspraksis.no i forbindelse med søksmålet fra Stiftelsen Lovdata.

Avviste anke mot TV 2

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra det internasjonale kosttilskuddselskapet PM International og deres norske avdeling i forbindelse med et søksmål mot TV 2. 

- Halv seier på moms

- Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

NR vil ha eneansvar for redaktøren

Norsk Redaktørforening mener fortsatt at det bør innføres et såkalte eneansvar for redaktører i Norge. NR har også flere andre forslag til justeringer av departementets forslag til medieansvarslov.

Fylkesmann får innsyns-refs

Fylkesmannen i Møre og Romsdal får refs fra Sivilombudsmannen, etter at Tidens Krav reagerte på behandlingen av en innsynsklage.