Etikk

Presseetikk eller medieetikk er den vanlige betegnelsen på den etikk som praktiseres av de journalistiske mediene. De medieetiske retningslinjene er samlet i tre plakater, der Vær Varsom-plakaten er den mest sentrale, dernest Redaktørplakaten og endelig Tekstreklameplakaten.

Når en medarbeider eller et massemedium opptrer i strid med eller publiserer noe som bryter med noen av disse retningslinjene, kan de klages inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dette er satt sammen av to journalister, to redaktører og tre fra allmennheten, slik at mediene selv har flertall i utvalget. Dette er fordi retningslinjene og avgjørelsene skal være selvjustis, man skal først og fremst "dømmes" av sine egne. PFU har ingen sanksjoner for den som blir felt for brudd på god presseskikk, utover plikten til å kunngjøre utvalgets avgjørelse.

Medieetikken og PFU administreres av Norsk Presseforbund, som er en paraplyorganisasjon for alle medieorganisasjonene i Norge.