Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelse.

Dagbladet

2.9.A Salg eller annen utnyttelse av redaksjonelt materiale skal skje i henhold til opphavsrettens bestemmelser. Gjengivelse av Dagblad-unike spalter, vignetter og andre kjennetegn, for eksempel i form av faksimiler i andre trykksaker, også reklametrykksaker, kan bare skje etter tillatelse fra redaktør.
2.9.B Redaksjonelle medarbeidere kan ikke påta seg journalistiske oppdrag utenfor avisa, eller utnytte/selge redaksjonelt materiale, uten at redaksjonsledelsen har gitt sin godkjenning.
2.9.C Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i markedsføring av kommersielle produkter.
2.9.D Dagbladet betaler medarbeidernes reportasjereiser. Redaksjonsledelsen skal på fritt grunnlag vurdere dekning også når avisa deltar på helt eller delvis betalt invitasjonsreise. Den som inviterer skal gjøres kjent med avisas syn på dette punkt. Tilbud om invitasjonsreiser skal henvises til redaktør, som avgjør om reisen skal gjennomføres.

Les Dagbladets øvrige husregler her.