Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

Dagbladet

3.6.A  Journalister har - på lik linje med alle andre - vitneplikt i retten, men hovedregelen er at man ikke  skal forklare seg om upublisert materiale. Journalister kan nekte å stille til avhør, men kan ikke nekte å vitne i retten dersom man blir innkalt. Det vil være naturlig å forklare seg om publisert materiale. Dagbladets kildevern er absolutt. Det gjelder også overfor domstolene, jmf pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i VVP.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

NRK

3.6.A. Utlevering av upublisert materiale skal alltid godkjennes av redaktør. Regelen om varsomhet ved utlevering av upublisert materiale gjelder særlig ved utlevering til offentlig myndighet. 

NTB

Upublisert materiale - inkludert notater, elektronisk materiale, båndopptak og film - skal ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen.

Gjengangeren

Upublisert materiale - inkludert notater, elektronisk materiale, båndopptak og film - skal ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen.

Sandefjords Blad

Upublisert materiale - inkludert notater, elektronisk materiale, båndopptak og film - skal ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen.