For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

ANB

- ANB skal normalt ikke formidle bilder av døde i forbindelse med ulykker og drap.

- ANB skal vise varsomhet med å formidle bilder av døde og skadde fra krig og katastrofer.

Ringerikes Blad

Bilder av omkomne skal ikke publiseres, av hensyn til pårørende. Det gjelder også der den omkomne er tildekket. Unntak skal alltid avklares med redaktør.